Profesionāļiem

Bērnu paliatīvās aprūpes speciālisti piedalījušies sešu brošūru/grāmatu latviešu valodā un četru krievu valodā izstrādē. Tās domātas gan profesionāļiem – pakalpojuma sniedzējiem, gan pacientiem un vecākiem. Uzņemtas piecas dokumentālas īsfilmas par bērnu paliatīvo aprūpi. Izveidotas četras mācību īsfilmas vecākiem un aprūpes veicējiem par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” “Traheostomas aprūpe” un barošanas sūkņa lietošanas pamācība.

 

 

Noderīga informācija

  • Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas (reģistrētas NVD 15.05.2013., Nr. KV 04 – 2013)
  • Eiropas bērnu paliatīvās aprūpes standarti Latviski Angliski
  • White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe. White paper_EAPC
  • “The Facts” Palliative Care for infants, children and young people. The Facts
  • Ministru padomes rekomendācijas Rec (2003) 24 Eiropas Padomes dalībvalstīm par paliatīvās aprūpes organizāciju. ReccCE-Latvian

Noderīgas saites