Medijiem

6. janvārī – Zvaigznes dienā, Mazajā ģildē notika Rīgas domes rīkotās akcijas „Labā zvaigzne Rīgā 2012″ apbalvošanas ceremonija, kurā tika apbalvoti cilvēki un organizācijas, kas brīvprātīgi ārpus saviem darba pienākumiem ar darbiem vai vārdiem palīdzējuši līdzcilvēkiem. Pasākumā laureātus apbalvoja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa, Izglītības, Kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane un Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Inese Švekle. Nominācijā „Atbalsts bērniem” galveno balvu saņēma Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības vadītāja Anda Jansone par īpašu iejūtību, sniedzot smagi slimajiem bērniem medicīnisku un psiholoģisku palīdzību. Saņemot balvu, dr.Anda Jansone pateicās ikvienam akcijas atbalstītājam par augsto darba novērtējumu.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īsteno projektu „Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās ” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/131) ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Relīze ir jauna