Lietošanas nosacījumi

Šo tīmekļa vietni kontrolē un uztur Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība (tālāk tekstā – Biedrība). Šī tīmekļa vietne ir izveidota, lai sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu paliatīvo aprūpi, šajā jomā pieejamajiem pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot neārstējamas slimības izraisītās ciešanas. Tīmekļa vietne nodrošina iespēju arī saņemt telemedicīnas pakalpojumus.

GARANTIJAS NEUZŅEMŠANĀS

Biedrība pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu interneta lapu un atjaunotu tajā publicēto informāciju, taču tā neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz informācijas precizitāti vai kļūdu neesamību.

Lietotājs ir personiski atbildīgs par riskiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnes www.palliative.lv lietošanu. Biedrība neuzņemas atbildību par tiešiem, netiešiem vai citiem ar šīs lapas lietošanu izraisītiem zaudējumiem, un visas netiešās garantijas tiek izslēgtas tādā apjomā, kādā to pieļauj Latvijas likumdošana.

Biedrība arī neuzņemas atbildību par iespējamiem vīrusiem, kas varētu inficēt lietotāju pēc audio, video, datu vai teksta lietošanas interneta lapā.

Nekas no tā, kas publicēts šajā mājas lapā, nav domāts kā padoms vai rekomendācija un nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai. Ir ļoti svarīgi, lai ikvienā gadījumā notiktu personiski sazinātos ar bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu un vaicātu viņam padomu, kā rīkoties konkrētajā situācijā.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Autortiesības uz visiem šajā lapā ievietotajiem materiāliem pieder Biedrībai (©Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība – Visas tiesības rezervētas). Šo materiālu vai to daļas reproducēšana jebkādā formā ir aizliegta, izņemot saskaņā ar sekojošām atļaujām.

Atļauja kopēt personiskai lietošanai

Jūs varat lasīt, apskatīt, izdrukāt, lejuplādēt un kopēt šīs lapas materiālus tikai savai personiskai lietošanai, bet ar nosacījumu, ka Jūs ikvienā materiāla kopijā iekļaujat un norādāt šo tīmekļa vietni kā informācijas avotu ar atsauci (©Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība – Visas tiesības rezervētas).

Šī atļauja neietver tiesības ievietot šos materiālus vai jebkuru to daļu jebkādos citos darbos vai publikācijās, neatkarīgi no tā, vai tie ir papīra, elektroniskā vai jebkādā citādā formātā. It īpaši (bet ne tikai) neviena tīmekļa vietnes www.palliative.lv sadaļa nedrīkst tikt izplatīta vai kopēta jebkādiem komerciāliem mērķiem.

Neviena tīmekļa vietnes www.palliative.lv daļa nedrīkst tikt reproducēta vai pārnesta jebkādā citā tīmekļa vietnē vai citas formas elektroniskajā piekļuves sistēmā, vai arī tur uzglabāta.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav tieši norādīts, logotipi, kas redzami šajā lapā, pieder Biedrībai, tās sadarbības partneriem vai citām trešajām pusēm. Biedrība nepretendē uz lapā iekļauto trešo pušu zīmju īpašumtiesībām, nedz arī apliecina savu piederību un saistību ar to īpašniekiem. Šie trešajām pusēm piederošie logotipi tikai identificē to īpašniekus (vai to pakalpojumus u.tml.), bet nekādā ziņā nav uzskatāmi par jelkāda veida atbalstu vai ieteikumu no Biedrības puses.

HIPERTEKSTA SAITES

Atsevišķas šajā interneta lapā atrodamās hiperteksta saites var lietotāju aizvest uz interneta lapām, kas nav Biedrības kontrolē. Aktivizējot kādu no šīm saitēm, Jūs pametat www.palliative.lv tīmekļa vietni. Apmeklējot citas interneta lapas, uz kurām ved saites no šīs tīmekļa vietnes, lietotājs pats ir personiski atbildīgs par riskiem, kas izriet no šādas rīcības.

Biedrība neuzņemas atbildību vai saistības par jebkuru trešo personu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām ved hiperteksta saites, kā arī nesniedz nekādas garantijas (tiešas vai netiešas) par šajās interneta lapās publicēto informāciju.

Šo interneta lapu saturs un raksturs nav Biedrības kontrolē un šādi netiek ieteikta tajās iekļautā informācija vai rekomendēti jebkuru citu trešo personu pakalpojumi. It īpašs lūgums ievērot, ka, lejuplādējot datorprogrammas no atsevišķām interneta lapām, Jūs riskējat pārkāpt autortiesības un varat ieviest vīrusus savā datorsistēmā.
Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūs esiet iepazinušies ar jebkuru trešo personu tīmekļa vietņu, ko Jūs apmeklējat, lietošanas nosacījumiem un noteikumiem.

INFORMĀCIJAS IZMANTOJUMS

Lietotāju sniegtā informācija (jebkura cita, izņemot personu identificējošo un ar veselības jautājumiem saistīto) tiek uzskatīta par nekonfidenciāla un ar īpašumtiesībām neizsargāta, un Biedrība var to izmantot jebkādam mērķim, tai skaitā, reproducēšanai un publiskošanai. Tas pats attiecas arī uz paustajām idejām – kompānija var tās izmantot jebkuram mērķiem, arī komerciāliem.

JURISDIKCIJA

Šiem noteikumiem un nosacījumiem un šīs interneta lapas saturam ir piemērojama Latvijas likumdošana.

IZMAIŅAS

Šie noteikumi un nosacījumi var tikt pārskatīti un mainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotājam ir ieteicams tos regulāri pārbaudīt.