Raksturojums

Bērnu paliatīvā aprūpe un tās organizācijas procesi būtiski atšķiras no pieaugušo paliatīvās aprūpes vairāku iemeslu dēļ:

1. pacientu skaits ir salīdzinoši neliels. Bērnu skaits, kas mirst, ir neliels salīdzinājumā ar pieaugušajiem;
2. plašs patoloģisko stāvokļu spektrs – neiroloģiskas, hromosomālas, metabolas, kardioloģiskas, respiratoras un infekcijas slimības, ļaundabīgie audzēji, perinatāli izveidojušies sarežģījumi, traumas;
3. slimību norisi ne vienmēr ir iespējams precīzi prognozēt – tās ir retās slimības un stāvokļi, no kuriem daži pat nav precīzi diagnosticējami. Daudzi individuālie gadījumi ir ļoti reti, īpaši ar diagnozēm, kas ir specifiskas pediatrijai, lai gan bērns var nodzīvot līdz agrai jaunībai (19 g.v.<);
4. parasti bērnu slimības laika skala atšķiras no pieaugušo; paliatīvā aprūpe var ilgt tikai dažas dienas, vairākus mēnešus vai pat daudzus gadus;
5. bērniem paredzēto zāļu ierobežota pieejamība – vairums medicīnas tehnoloģiju ar zālēm ir attīstītas pieaugušajiem, to ievades formas nav adaptētas bērniem, nav izvērtētas to blaknes, nav precizētas to indikācijas un devas bērnu vecumā;
6. aprūpe ir atkarīga no bērna attīstības – bērni ir pastāvīgā fiziskā, emocionālā un kognitīvā attīstībā, kas iespaido ikkatru ārstēšanas un aprūpes aspektu. Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējiem jāapzinās un jāspēj reaģēt uz bērna attīstības izmaiņām, kas atspoguļojas viņa saziņas spējās un ietekmē viņa izpratni par savu slimību, ārstēšanu un prognozi;
7. ģimenes loma – vecāki (bērna likumīgie pārstāvji) ir atbildīgi par ar bērnu saistīto ārstniecības, ētisko un sociālo lēmumu pieņemšanu;
8. aprūpe ietver visu ģimeni. Sevišķi viegli ievainojami ir vecāki un slimā bērna māsas un brāļi. Uz vecākiem gulstas liela atbildība par personīgo un slimnieka aprūpi;
9. emocionālais aspekts – kad mirst bērns, gan ģimenei, gan veselības aprūpes sniedzējiem ir ļoti grūti pieņemt ārstēšanas neizdošanos, slimības neatgriezenisko dabu un nāvi;
10. sēras – sērošanas periods pēc bērna nāves bieži ir smags, ilgstošs un sarežģīts;
11. juridiskie un ētiskie aspekti – vecāki (bērna likumīgie pārstāvji) pārstāv bērnu. Bērna tiesības, vēlmes un piedalīšanās lēmumu pieņemšanā ne vienmēr tiek respektētas. Slimajam bērnam ir legālas tiesības un nepieciešamība saņemt izglītību, iespējas rotaļāties;
12. sociālā ietekme – ģimenei un bērnam ir praktiski neiespējami saglabāt iepriekšējo sociālo līmeni bērna slimības laikā (skola, darbs, ienākumi, izdevumi u.tml.).