Pieejamība

Paliatīvās aprūpes pakalpojumi ģimenēm mājās ir pieejami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā.

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus var saņemt bērni dažādu dzīvi ierobežojošu un dzīvību apdraudošu slimību gadījumos vecumā līdz 18 gadiem un viņu ģimenes locekļi.

 

 

 

Dzīvi ierobežojošu un dzīvību apdraudošu slimību kategorijas bērnu paliatīvajā aprūpē:

  1. grupa – dzīvību apdraudošs stāvoklis, kad ārstēšana ir iespējama, taču tā var būt nesekmīga, un paliatīvā aprūpe var būt nepieciešama līdztekus ārstēšanas pasākumiem (piemēram, onkoloģiskās saslimšanas).
  2. grupa – slimību gadījumi, kad iespējama ilgstoša, intensīva ārstēšana ar mērķi paildzināt bērna dzīvi, atļaujot viņam piedalīties normālās bērnu aktivitātēs, bet priekšlaicīga nāve  joprojām ir iespējama (piemēram, cistiskā fibroze).
  3. grupa – progresējošs stāvoklis (tāds, kas pasliktinās) bez izārstēšanās iespējām. Ārstēšana ir vienīgi paliatīva un parasti var ilgt daudzus gadus (piemēram, Battena slimība, mukopolisaharidoze).
  4. grupa – neatgriezenisks, bet neprogresējošs stāvoklis, slimību gadījumos ar smagu neiroloģisku simptomātiku, kas var neparedzēti pasliktināties, izraisot komplikācijas un priekšlaicīgas nāves iespējamību (piemēram, stāvoklis pēc smagiem galvas un muguras smadzeņu bojājumiem, ieskaitot bērnus ar smagu bērnu cerebrālo trieku (BCT)).

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošina starpdisciplināra speciālistu komanda, ievērojot neizārstējami slimā bērna un viņa ģimenes emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās vajadzības bērna slimības laikā, kā arī sērošanas periodā. Ārstnieciskos pakalpojumus nodrošina ārsts un medicīnas māsa. Psiholoģiskā, sociālā un garīgā atbalsta pakalpojumus nodrošina psihologs, sociālais darbinieks un kapelāns. Atbalstu sērošanā, kas ir būtiska paliatīvās aprūpes sastāvdaļa, nodrošina kapelāns, psihologs un sociālais darbinieks.