Mērķi

Bērnu paliatīvās aprūpes mērķi ir sekojoši:

  • uzlabot bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot slimības izraisītās ciešanas;
  • piedāvāt visaptverošu atbalstu, kas palīdz bērnam dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgi līdz pat nāves brīdim;
  • slimības simptomu kontrole tādā līmenī, lai bērns varētu atrasties mājās kopā ar ģimeni, pēc iespējas mazinot atrašanās laiku slimnīcā;
  • piedāvāt pastāvīgu psihosociālu un garīgu atbalstu ģimenei bērna slimības laikā, nāves brīdī un pēc nāves – sērošanas laikā.