Ētiskie aspekti

Vienlīdzība bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamībā:

1. Ikvienam bērnam un viņa ģimenei bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, neraugoties uz ģimenes finansiālo stāvokli un iespējām.

2. Bērna interešu ievērošana:

  • Bērnu PA pakalpojums ir vecāku izvēle to pieņemt, vai atteikties.
  • Pret katru bērnu un viņa ģimeni jāizturas ar cieņu, savstarpēji pārrunājot un saskaņojot paliatīvās aprūpes pakalpojumus.
  • Visa informācija, ko paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem sniedz bērns un viņa ģimene, ir konfidenciāla.
  • Informācija ģimenei jāsniedz vienkāršā un tai saprotamā valodā.
  •  Publiskojot ikvienu personificētu informāciju par neārstējami slimā bērna slimību, tā rakstiski saskaņojama ar ģimeni.
  •  Bērnu nedrīkst pakļaut ārstēšanai, kas rada apgrūtinājumus, nesniedzot uzlabojumus.
  •  Pacientiem jābūt pieejai mazāk invazīviem un ērtākiem medikamentu un ārstniecības veidiem.

3. Lēmuma pieņemšana bērnu paliatīvajā aprūpē:

  • Aprūpes pamatā ir jābūt godīgai un atklātai pieejai bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu piedāvājumā, izstrādājot individuālu aprūpes plānu.