Vakar, trešajā adventē, Rīgas Doms Riga Cathedral aizvadījām labdarības koncertu-svētbrīdi “Apsnieg eņģeļu koks”.

Esam no sirds pateicīgi visiem, ar kuru atbalstu šis pasākums tapa:

👱‍♀️Ērģelniece Larisa Carjkova – Jūsu ērģelspēles talants ir varens, dvēseles dziļākās stīgas aizkustinošs! Pateicamies par gadiem ilgo atbalstu, par izjusto koncerta programmas izveidošanu un organizēšanu. Pāri visam – par sirsnīgo attieksmi un mīlestību, kuru var sajust caur Jūsu veikumu!

🏰Rīgas Doms – esam pateicīgi par gadiem ilgo atbalstu, atverot sava nama durvis, lai mēs visi kopā varētu organizēt kopā būšanas svētkus ar jēgpilnu mērķi.

👨‍🦳Mācītājs Sandis Ratnieks – paldies par Jūsu gadiem ilgo atbalstu. Jūsu klatbūtne un vēstījumi ik koncertu iedvesmo, stiprina.

Vēlamies pateikties māksliniekiem – solistei Montai Martinsonei, Pāvula Jūrjana Mūzikas Skola vijolniekiem un vadītājai @Ilze Kaspare, Zemessardzes orķestris / Latvian National Guard Orchestra metāla pūšaminstrumentu kvintetam, Rīgas Doma draudzes korim (mākslinieciskais vadītājs:Toms Kazimirisaņecs).

Pateicamies kolēģiem no bērnu paliatīvās aprūpes komandas un biedrības.

Pateicamies ikvienam, kurš atnāca un ar savu ziedojumu stiprinās ģimenes – kopā saziedoti 638.10 EUR.

Pateicamies Konekesko LatvijaRīgas Doms Riga CathedralRīgas Dome par ilggadējo atbalstu.

#Labdarībaskoncerts #koncerts #apsniegeņģeļukoks #bērnupaliatīvāaprūpe #aprūpemājās #būtmājās #būtģimenē