Uzsākta projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stratēģiskā attīstība” īstenošana.

2016. gada jūnijā uzsākta „NVO fonds” programmas projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stratēģiskā attīstība” projekta (Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/010) īstenošana, kuru  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2016.gada 1. jūnija līdz 2016.gada 31. oktobrim.  Projektu laikā tiks izstrādātas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības attīstības un komunikācijas stratēģijas, pilnveidotas biedru zināšanas un prasmes.

Projekta aktivitātes „Biedrības darbības attīstības stratēģijas izstrāde” ietvaros tiks izstrādāta Biedrības darbības attīstības stratēģija turpmākiem 3 gadiem, organizējot apaļā galda diskusijas – intervijas, izvērtējot esošo situāciju, nosakot turpmākās attīstības virzienus, definējot mērķus, uzdevumus, izvērtējot pieejamos resursus. Savukārt, aktivitātes “Biedrības komunikācijas stiprināšana sabiedrībā” ietvaros, tiks izstrādāta Biedrības komunikāciju stratēģija, organizējot diskusijas, izvērtējot esošo situāciju, nosakot komunikācijas mērķus, uzdevumus, mērķauditoriju, iespējamos komunikācijas veidus un resursu novērtējumu, nosakot komunikācijas efektivitātes kritērijus.

Projekta aktivitātes “Labās prakses un pieredzes apmaiņas vizīte Baltkrievijā” ietvaros Biedrības pārstāvji piedalīsies jaunuzceltā  Baltkrievijas bērnu hospisa mājas atvērto durvju dienu pasākumos, iepazīsies ar tās darbības programmām un attīstības stratēģiju, piedalīsies IX starptautiskajā onkologu un radiologu kongresa bērnu paliatīvās aprūpes sekcijas sēdē,  prezentējot Latvijas pieredzi bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

Projekta aktivitātes „Biedrības biedru kapacitātes stiprināšana” ietvaros tiks organizēts Latvijas Pilsoniskās alianses lektoru lekciju cikls, kurā Biedrības biedri iegūs papildus zināšanas un prasmes, lai iesaistītos Biedrības mērķa grupas interešu aizstāvības darbā un pilsoniskas sabiedrības veidošanā.