Reģistrētas “Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas”

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē “Klīnisko vadlīniju datu bāze” 2013. gada 15.maijā reģistrētas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas “Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas”. Klīniskajās vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) apkopota informācija par bērnu paliatīvajā aprūpē sastopamo slimību stāvokļu diagnostiku, to ārstēšanu un komplikāciju novēršanu.

Izstrādātajās vadlīnijās ir sniegti ieteikumi bērnu paliatīvās aprūpes jomā, lai veidotu vienotu pieeju noteiktu simptomu diagnostikā, uzraudzībā (vadībā) un kontrolē, nenorādot konkrētas slimības ārstēšanas taktiku, bet pievēršot uzmanību slimības noteiktiem simptomiem un šo simptomu vadībai.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā “Klīniskās vadlīnijas” brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē “Klīnisko vadlīniju datu bāze” (www.vmnvd.gov.lv).