Projekta „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” uzsākšanas seminārs

Ar īpašu projekta uzsākšanas semināru 30. janvārī sācies Eiropas Ekonomikas zonas atbalstīts projekts „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” (projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/050/032). Projektu īsteno Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, un tā laikā ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni ar ierobežotu dzīvildzi, varēs saņemt kvalificētu speciālistu palīdzību, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus, piemēram, telemedicīnas tehnoloģijas.
Seminārā, projektā iesaistītie speciālisti, sniedza informāciju par projektu, plānotajām aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem darbības programmas īstenošanas laikā, kā arī par EEZ finanšu instrumenta atbalstu NVO darbībai. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.