Projekta „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” noslēguma seminārs.

Ar noslēguma semināru 19. jūnijā noslēdzās Eiropas Ekonomikas zonas atbalstītais projekts „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” (projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/050/032). Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta aktivitāšu īstenošana tika uzsākta  2014.gada 2. janvārī. Projektu īstenoja Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība kopā ar sadarbības partneriem – biedrību „Palīdzības centrs „Spēkavots”” un Baltkrievijas bērnu hospis. Projekta mērķis bija inovatīvu (telemedicīnas tehnoloģiju izmantošana) bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ikvienai ģimenei, kurā ir neizārstējami slims bērns invalīds, veicinot vispārēju ģimenes labklājības izaugsmi, stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta noslēguma seminārā tika sniegta informācija par projekta īstenošanas rezultātiem, kā arī par EEZ finanšu instrumenta sniegto atbalstu NVO darbībai.