Projekta Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” noslēguma seminārs.

Ar noslēguma semināru 2015. gada 29. decembrī noslēdzās Eiropas Ekonomikas zonas atbalstītais projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104)(turpmāk- Projekts). Projektu īstenoja Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, un tā atskaites gada darba plāna mērķis bija Pilsoniskās sabiedrības veidošana, iesaistot sabiedrību Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizētajos pasākumos, sekmējot Vecāku iniciatīvas grupas darbību un attīstot brīvprātīgo darbu bērnu paliatīvajā aprūpē – vērsts uz darbības programmā noteiktā mērķa: stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā, sekmējot un paplašinot pilsonisko līdzdalību Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā, sasniegšanu.

Noslēguma semināru atklāja Projekta vadītāja, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk- Biedrība) priekšsēdētāja Anda Jansone. Savā uzrunā viņa vairākkārt uzsvēra EEZ finanšu instrumenta lomu un nozīmi Biedrības darbībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Projekta grāmatvede Ilona Leitāne informēja par Projekta finanšu izlietojumu aktivitāšu īstenošanā.

Aktivitātes – Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu paliatīvajā aprūpē, iesaistoties lēmuma pieņemšanas procesos īstenošana, koordinatore Māra Dīriņa klātesošos iepazīstināja ar paveikto. 2013. gadā savu darbību uzsāka neliela vecāku grupa, piecu cilvēku sastāvā, izveidojot Vecāku Iniciatīvas grupu (turpmāk-VIG). 2014. gadā tai pievienojās vēl pieci aktīvi vecāki un 2015. gadā – vēl trīs,  tādejādi īstenojot savu pilsonisko līdzdalību, kas vērsta uz ģimeņu, kurās ir bērni ar ierobežotu dzīvildzi, problēmu un vajadzību apzināšanu, to demokrātisku un racionālu risināšanu. VIG izveides un tās darbības mērķis bija iesaistīt vecākus Biedrības darbībā un tās organizētajās aktivitātēs, informēt sabiedrību par nelielas sabiedrības daļas- ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni ar ierobežotu dzīvildzi – vajadzībām un iesaistīt sabiedrību minētās grupas atbalstīšanā. Aktivitātes ietvaros tika organizēta ģimeņu aptauja.

Projekta aktivitātes koordinatore Aina Briede iepazīstināja ar aktivitātes – Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu paliatīvajā aprūpē, īstenošanu, kuras ietvaros tika organizēta Pasaules Paliatīvās aprūpes dienas (Hospisa dienas) atzīmēšana Latvijā, kas ir ikgadējs sabiedrības izpratnes veidošanas un informēšanas pasākums. Šogad tika organizēts tematisks pasākums Līvānu novada pašvaldības sociālajā dienestā sociālajiem darbiniekiem.

VIG pārstāve un Projekta komunikācijas un labdarības kustības „Eņģeļa koks” vadītāja Vineta Drande, klātesošiem sniedza izsmeļošu informāciju par Biedrības  labdarības kustības „Eņģeļa koks” organizētajiem pasākumiem gada nogalē, kuras laikā saziedoti 7028,35 eur. Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti, lai smagi slimiem bērniem ar dažādām neiroloģiskām, ģenētiskām, onkoloģiskām un cita veida saslimšanām nodrošinātu profesionālu palīdzību mājās – bērnus apmeklēs paliatīvās aprūpes ārsti, māsas, psihologs, kapelāns un citi nepieciešamie speciālisti. Akcijas ietvaros notika gan Ziemassvētku eglīšu podu apgleznošanas darbnīca, gan eglīšu izplatīšana par ziedojumiem, gan Ziemassvētku labdarības koncerts un citas aktivitātes, lai pievērstu sabiedrības uzmanību neizārstējami slimu bērnu vajadzībām un vāktu ziedojumus palīdzības nodrošināšanai bērnu paliatīvajai aprūpei mājās.

Noslēguma semināra turpmākajā norisē Anda Jansone izklāstīja paveikto aktivitātes Sadarbības veicināšanas un dalības nacionālajos un starptautiskajos NVO tīklos īstenošanas ietvaros. Savukārt aktivitātes koordinatore Rudīte Burova vērsa uzmanību uz brīvprātīgo darba organizēšanu bērnu paliatīvajā aprūpē, kas ir sociālās līdzdalības forma, kas vērsta uz sabiedrisko labumu gūšanu un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību brīvprātīgā darba veicējam. Brīvprātīgajiem bija iespēja ne tikai palīdzēt citiem, bet arī attīstīt savas spējas un integrēties Biedrības darbā. Aktivitātes ietvaros tika izstrādāta Brīvprātīgo darba programma bērnu paliatīvajā aprūpē. Noslēguma semināra ietvaros notika plašas klātesošo diskusijas par bērnu paliatīvās aprūpes jautājumiem.