Pasaules Hospisa un Paliatīvās aprūpes dienai veltīti semināri Cēsīs un Daugavpilī.

21. oktobrī Cēsu novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” un 22. oktobrī Daugavpils novada domē norisinājās semināri „Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstība Latvijā”, veltīti Pasaules Hospisa un Paliatīvās aprūpes dienai. Tajos piedalījās sociālo dienestu vadītāji, sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie darbinieki darbam ģimenēm ar bērniem, medicīnas darbinieki un pedagogi no vairāk kā 16 Latvijas novadiem. Seminārus organizēja Biedrība sadarbībā ar Klīnisko sociālo darbinieku asociāciju.