Pasaules Hospisa un Paliatīvās aprūpes diena 2014.

11. oktobrī visā pasaulē atzīmēs Pasaules Hospisa un Paliatīvās aprūpes dienu. 2014. gadā tās tēma  ir: „Panākt vispārēju paliatīvās aprūpes pieejamību: Kam tas rūp? Mēs to darām!”

Pasaules Hospisa un Paliatīvās aprūpes dienas mērķi:

  • Dot iespēju cilvēkiem dalīties ar savu pieredzi un paust viedokli par hospisa un paliatīvās aprūpes pieejamības uzlabošanu pasaulē;
  • Sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku, ar dzīvi ierobežojošām slimībām, un viņu ģimeņu vajadzībām – medicīniskām, sociālām, praktiskām un garīgām vajadzībām;
  • Piesaistīt līdzekļus, lai atbalstītu un attīstītu hospisa un paliatīvās aprūpes pakalpojumus visā pasaulē.

Pasaules Hospisa un Paliatīvās aprūpes dienu organizē Pasaules Paliatīvās Aprūpes Alianses komiteja, hospisa un paliatīvās aprūpes  organizāciju sadarbības tīkls visā pasaulē – http://www.worldday.org/.