Parakstīts sadarbības līgums ar Baltkrievijas bērnu hospisu.

EEZ projekta „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē”(projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/050/032)  aktivitātes „Labās prakses apguve un pieredzes apmaiņa bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā Baltkrievijā” ietvaros, Biedrības pārstāvji apmeklēja Baltkrievijas bērnu hospisu 11.06.14.-15.06.14. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika iegūta jaunu pieredze dažādu programmu izstrādē (Sociālās aprūpes programma ģimenēm, Dienas centrs, Ģimenes rehabilitācijas atveseļošanās centra programma „Vasaras mājiņa”, Brīvprātīgo programma, Programma „Vecāku klubs”, Programma sērojošām ģimenēm) un to ieviešanas labo praksi bērnu paliatīvās aprūpes jomā, pakalpojumu  kvalitātes novērtēšanā un informatīvu/mācību materiālu izstrādē. Latvijas speciālisti darba vizītes laikā iegūtā pieredze un zināšanas palīdzēs tupmāk pilnveidot bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus  mūsu valstī. Pieredzes apmaiņas vizītes noslēgumā tika parakstīts Biedrības un Baltkrievijas bērnu hospisa Sadarbības līgums, kas paredz turpmāko sadarbību bērnu paliatīvās aprūpes attīstībā reģionā. Sadarbības līguma ietvaros paredzēta regulāra informācijas un pieredzes apmaiņa PA pakalpojuma nodrošināšanā, sadarbība  bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanā, attīstot un pilnveidojot speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, sadarbība mācību, informatīvu un ar bērnu PA pakalpojuma procesa īstenošanu saistītu materiālu izstrādē.