Paliatīvās aprūpes sesija Baltijas Pediatru kongresā pulcē 80 interesentus.

19. augustā 3. Baltijas Pediatru kongresa ietvaros notika divas stundas gara, bērnu paliatīvajai aprūpei veltīta sesija, kurā piedalījās aptuveni 80 interesenti – medicīnas profesionāļi no visām Baltijas valstīm. Sesijas laikā Bērnu paliatīvās aprūpes dienesta speciālisti un viesi dalījās savās zināšanās un pieredzē par neizārstējami slimu bērnu un viņu ģimenes locekļu aprūpi, pacientu atsāpināšanu un speciālo ēdināšanu, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem. Šī bija pirmā reize, kad Baltijas Pediatru kongresā īpaša uzmanība tika veltīta tieši bērnu paliatīvajai aprūpei.

Pasākuma apmeklētāji dzirdēto vērtēja atzinīgi, lektori saņēma vairākus rakstiskus novērtējumus un novēlējumus, kuros bija lasāmi arī ļoti emocionāli  vārdi: “Paldies par optimistisko vēstījumu! Ticību, cerību, pacietību! Jūs esat ļoti drosmīgi un sirdsgudri! Paldies par lielo darbu! Smelt dzīvo ūdeni no neizsīkstošas akas un Avota!”

Sesijas laikā apmeklētāji varēja noklausīties septiņas dažādas prezentācijas par visaptverošu aprūpi bērniem ar neizārstējamām, dzīvildzi ierobežojošām saslimšanām. Sesijas ievadā Starptautiskā bērnu paliatīvās aprūpes tīkla organizācijas valdes pārstāve un Baltkrievijas bērnu hospisa vadītāja Anna Gorchakova dalījās pieredzē par neizārstējami slimu bērnu aprūpes modeli kaimiņvalstī, starptautiskajām vadlīnijām bērnu paliatīvās aprūpes jomā, kā arī Starptautiskā bērnu paliatīvās aprūpes tīkla organizācijas darbu. Šīs organizācijas biedru vidū ir arī Latvija.

 Latvijas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības un Bērnu klīniskās universitātes paliatīvās aprūpes dienesta vadītāja dr. Anda Jansone klātesošos iepazīstināja ar paliatīvās aprūpes attīstību un pieejamību Latvijas ģimenēm, savukārt dr. Jevģenija Mišurenko, kas strādā paliatīvajā aprūpē, prezentēja datus par atsāpināšanas nepieciešamību neizārstējami slimiem bērniem. Dr. Diāna Fridrihsone izklāstīja pilnvērtīga medicīniskā uztura nozīmi dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Kapelāne Aina Briede akcentēja aprūpes garīgos aspektus, savukārt Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības Vecāku iniciatīvas grupas pārstāve Vineta Grigāne-Drande dalījās savas ģimenes pieredzē, uzsverot ieguvumus, ko gan pacients, gan viņa tuvinieki gūst, saņemot pilnvērtīgu, visaptverošu aprūpi mājās. Liepājas paliatīvās aprūpes komandas vadītāja dr. Jūlija Cīrule – Galuze izklāstīja savu pieredzi, nodrošinot neizārstējami slimiem bērniem aprūpi reģionos. Sesija tika veidota tā, lai sniegtu dalībniekiem pilnvērtīgu priekšstatu par vienotas, holiskas paliatīvās aprūpes nepieciešamību bērniem un viņu ģimenēm.

Kopumā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības multidisciplinārā komanda un Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcās paliatīvās aprūpes dienesta speciālisti 3. Baltijas Pediatru kongresā bija sagatavojoši  5 mutiskas prezentācijas, 2 posteru prezentācijas un 5 publikācijas. Šis ir pirmais gads, kad neizārstējami slimu bērnu aprūpei Baltijas kongresa ietvaros veltīta tik liela uzmanība.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pārstāvju dalība kongresā tika segta no biedrības un Sabiedrības integrācijas fonda finansēta projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (projekta Nr.Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038) atvēlētajiem līdzekļiem. Dalība šai pasākumā ļauj sasniegt projektā paredzētos mērķus, īstenojot pilsonisko līdzdalību, kas vērsta uz ģimeņu, kurās ir bērni ar ierobežotu dzīvildzi, problēmu un vajadzību apzināšanu, to demokrātisku un racionālu risināšanu, kā arī paužot savu pieredzi par bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību.