Mācību filmas par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi

Bērnu paliatīvās aprūpes speciālisti izveidojuši mācību īsfilmas vecākiem un aprūpes veicējiem par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” “Traheostomas aprūpe” un barošanas sūkņa lietošanas pamācība.

Mācību īsfilmas izstrādātas ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās” (projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/131 ) ietvaros.

Mācību īsfilmas ir pieejamas gan DVD formātā, gan YouTube:

 Gastrostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē:

http://www.youtube.com/watch?v=_DWon7RKAOk

Traheostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē:

http://www.youtube.com/watch?v=4Zr9ed26gU4

Nazogastrālās zondes ievietošana:

http://www.youtube.com/watch?v=nCxIych5axs

Barošanas sūkņa lietošanas pamācība:

http://www.youtube.com/watch?v=BumlFu4RbG8