Labdarības akcijā “Uzzied eņģeļu koks” saziedoti 7139,93 eur.

Bērnu paliatīvās aprūpes vajadzībām rīkotajā labdarības akcijā “Uzzied eņģeļu koks” saziedoti 7139,93 eur, kas ir līdz šim lielākais ziedojumu apjoms, ko izdevies savākt labdarības kustības “Eņģeļu koks” pavasara aktivitāšu ietvaros. Šie ziedojumi tiks izmantoti, lai ģimenes, kuras audzina neizārstējami slimus bērnus, saņemtu visaptverošu, profesionālu palīdzību mājās.

Biedrības vadītāja dr. Anda Jansone stāsta: “Tā, ka valsts apmaksā tikai nelielu daļu no tām vajadzībām, kas ir, lai mēs spētu sniegt visaptverošu bērnu paliatīvo aprūpi mājās, esmu gandarīta, ka biedrības īstenotās labdarības kustības ietvaros ir izdevies savākt ziedojumus, kas būs nozīmīgs atbalsts pacientiem visā Latvijā. Kad ģimenē ienāk neizārstējami slims bērns, tas maina ļoti daudz – cilvēku ikdienu, rīcību, iespējas un pat pasaules redzējumu, tāpēc ir svarīgi, lai šajā brīdī pacients un viņa tuvinieki var saņemt sev nepieciešamo palīdzību. Biedrības komanda ir kā spārni, kas aptver visas ģimenei aktuālās jomas – sniedz medicīnisku palīdzību, psiholoģisku un garīgu atbalstu, ja nepieciešams, palīdz specifisku, ar bērna veselību saistītu tehnisku jautājumu risināšanā – piemēram, iesaistās medicīniskās aparatūras sagādāšanā.”

Biedrības aprūpē ir ap 170 ģimenēm, kuru atvases sadzīvo ar dažādām onkoloģiskām, ģenētiskām, neiroloģiskām un cita veida saslimšanām, slimības saasinājumu dēļ šiem bērniem ilgs laika periods būtu jāpavada slimnīcā, taču no tā var izvairīties, nodrošinot pacientam un viņa ģimenei medicīnisku, psiholoģiski, sociālu un garīgu aprūpi mājās. Tā, ka valsts atbalsts ģimenēm, kuru atvases sadzīvo ar neizārstējamām slimībām, ir nepietiekams, biedrība šim mērķim vāc ziedojumus.

  „Uzzied eņģeļu koks” ir  labdarības akcija, kuras ietvaros jau trešo gadu pavasarī notika dažādas aktivitātes, lai  ne tikai vāktu ziedojumus, bet arī pievērstu sabiedrības uzmanību bērnu paliatīvās aprūpes vajadzībām. Akcijas ietvaros lielākajos stādu gadatirgos – Stādu parādē Siguldā un Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī pret ziedojumiem tika izplatīti krāšņi ziedošu koku un krūmu stādi, notika ekskluzīvu stādu izsoles un labdarības koncerti. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības īstenotās labdarības kustība “Eņģeļu koks” ietvaros ik gadu tiek rīkotas divas labdarības akcijas – “Uzzied eņģeļu koks” pavasarī un “Apsnieg eņģeļu koks” ziemā.

Akciju atbalsta Konekesko, Stādu parāde, Nacionālais Botāniskais dārzs Salaspilī, Parnass,  EKO ERA, EKO ZEME,  Rīgas Doms,  Rīgas dome.  Stādus ziedo a/s „Latvijas valsts meži”, kokaudzētava „Baltezers”, “Stādi Blīdene”, “Spindeles”, “Baižas” „Latroze”, „Dimzas”, „Lēpes”, „Arumi”, „Robežnieki”, ”Heimanis”, „Krogzeme” un citi.