Izveidotas mācību īsfilmas par paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi

Biedrība izveidojusi 3 mācību īsfilmas par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” un “Traheostomas aprūpe”. Tās uzņemtas projekta ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās” (projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/131) ietvaros. Mācību filmas kalpos par izglītojošu materiālu ģimenēm, kuras aprūpē bērnu invalīdu ar neizārstējamu slimību.