Izveidota īsfilma “Kopā būt,” kura atklāj bērnu paliatīvās aprūpes būtību

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar Rīgas Starptautisko Sieviešu Klubu izveidojusi īsfilmu “Kopā būt,” kura atklāj bērnu paliatīvās aprūpes būtību. Īsfilmā ar pozitīvu pieredzi dalās vairākas ģimenes – par to, kā šāda aprūpe palīdz dzīvot, būtiski uzlabojot dzīves kvalitāti un piedzīvojot arī brīnumus, kad paliatīvā aprūpe vairs nav nepieciešama.

 

 

 

 

 

Maldīgs priekšstats, ko nozīmē bērnu paliatīvā aprūpe

 

Izdzirdot terminu “paliatīvā aprūpe,” bieži vien pirmā asociācija saistās ar nāvi. Šādai asociācijai ir vairāki iemesli – izpratne, ka neizārstējama slimība saistās ar drīzu nāvi, pieredze pieaugušo paliatīvās aprūpes nozarē.

Anda Jansone, Bērnu paliatīvās aprūpes komandas vadītāja, raksturo paliatīvās aprūpes būtību: “Paliatīvā aprūpe ir stāsts par palīdzēšanu, kā uzdrošināties dzīvot neskatoties uz bērna slimību, kas ierobežo ikdienu, kā iemācīties ar to sadzīvot, kā sakārtot savu ikdienas dzīvi, lai tā būtu pēc iespējas labāka un kvalitatīvāka. Mēs atrodam citas iespējas, kā palīdzēt šiem bērniņiem un viņu ģimenēm – paliatīvās aprūpes mērķis ir palīdzēt bērnam izmantot viņa fiziskās spējas, cik pilnīgi vien iespējams, rūpēties, lai viņš justos pēc iespējas labāk, lai tiktu uzklausītas viņa vēlmes un ap viņu būtu cilvēki, kurus viņš mīl.”

 

 

Paliatīvā aprūpe ir dzīves kvalitātes uzlabošana

 

Latvijā ir aptuveni 600 – 700 bērnu ar neizārstējamām slimībām un/vai ierobežotu dzīvildzi. Lielākoties bērni cieš no neiroloģiskām, ģenētiskām un onkoloģiskām saslimšanām. Tomēr tas, ka bērnu nevar izārstēt, nenozīmē, ka viņam nevar palīdzēt. Neatkarīgi no bērnu veselības stāvokļa, viņiem ir līdzīgas vajadzības: augt ģimenē, būt mīlētiem, rotaļāties, priecāties, dzīvot maksimāli pilnvērtīgi.

 

Vienots vairāku speciālistu darbs

 

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošina starpdisciplināra speciālistu komanda, ievērojot neizārstējami slimā bērna un viņa ģimenes emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās vajadzības bērna slimības laikā, kā arī sērošanas periodā. Ārstnieciskos pakalpojumus nodrošina ārsts un medicīnas māsa. Psiholoģiskā, sociālā un garīgā atbalsta pakalpojumus nodrošina psihologs, sociālais darbinieks un kapelāns. Atbalstu sērošanā, kas ir būtiska paliatīvās aprūpes sastāvdaļa, nodrošina kapelāns, psihologs un sociālais darbinieks.

 

Kopā būt

 

Īsfilmas nosaukums caurauž bērnu paliatīvās aprūpes būtību – par uzdrošināšanos dzīvot neskatoties uz bērna slimību, par ikdienas dzīves sakārtošanu, lai tā būtu pēc iespējas labāka un kvalitatīvāka. Šiem bērniem, ģimenēm lielākais atbalsts ikdienā ir paliatīvās aprūpes komanda, kas sniedz nepieciešamo medicīnisko, psiholoģisko un garīgo palīdzību, kā arī sabiedrība, kas pauž sapratni, līdzcietību, iesaisti, tāpēc ir svarīgi, lai pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa izprastu, ko nozīmē bērnu paliatīvā aprūpe, šo ģimeņu ikdiena, būt citādākam.

 

Sabiedrība var kopā būt arī atbalstot Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības ieceri uzbūvēt multifunkcionālo aprūpes centru “Sapņu tilti,” kurā būs pieejamas speciālistu konsultācijas, nodarbības bērniem, atbalsta grupas, atelpas brīdis ģimenēm, mācību centrs, atbalsts dzīves izskaņā.

 

Atbalstīt centra izveidi, iespējams ziedojot naudu tiešsaistē vai ar pārskatījumu BPAB kontā:LV89HABA0551031987269, AS „Swedbank”
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, Reģ. Nr. 40008033071
Tāpat būsim pateicīgi par intelektuālā darba ziedojumiem: projektu vadību, projektēšanu.