Brīvprātīgo kustība ir lieliska iespēja…

Brīvprātīgo kustība ir lieliska iespēja, ar kuras palīdzību sabiedrība kopumā un katrs tās loceklis var piedalīties veselības un sociālās aprūpes uzlabošanā. Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, kas vērsta uz sabiedrisko labumu un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību. Tātad brīvprātīgajam ir iespēja ne tikai palīdzēt citiem, bet arī attīstīt savas spējas un uzlabot psiholoģisko klimatu gan ārstniecības iestādē gan aprūpē mājās, radot pacientiem un viņu ģimenes locekļiem siltāku emocionālo vidi. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, rodas iespējas apgūt citu valstu labo praksi un uzkrāto pieredzi Brīvprātīgo darba organizēšanā bērnu paliatīvajā aprūpē.

Projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038 «Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana» aktivitātes „Brīvprātīgo darba popularizēšana Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībā” ietvaros tika izveidota darba grupa, kas jau 2013. gadā uzsāka darbu pie Brīvprātīgo darba programmas bērnu paliatīvajā aprūpē izstrādes, sagatavojot dokumenta plāna projektu, kā arī brīvprātīgo piesaisti un darba organizēšanu bērnu paliatīvajā aprūpē.

Brīvprātīgajiem ir svarīga loma bērnu paliatīvajā aprūpē. Viņi var uzklausīt slimnieku un viņa ģimenes locekļus. Tā kā viņiem nav profesionālu saistību, viņi var pilnībā veltīt sevi klientam, kurš bieži vien vēlas mierīgi parunāties par savām ciešanām. Trešās personas, kurai ir vieglāk uzticēties, klātbūtne ļauj slimniekam sajusties kā līdzīgam ar aprūpētāju un tikt atzītam par tādu personu, kas vēl aizvien ir sabiedrības daļa.

Piedaloties darbā ar ilgstoši slimiem bērniem, brīvprātīgajam jāatceras ne tikai par saskarsmes prasmēm, bet arī par noteiktu atbildību. Tāpat brīvprātīgajam ir jābūt apveltītam ar tādām rakstura īpašībām, kas ļauj izturēt lielu psiholoģisko slodzi, jo darbs ir ar ilgstoši slimojošiem pacientiem, kas uztic savas problēmas un sāpes. Līdz ar to viens no pamatnosacījumiem brīvprātīgo darbam ir rast iespēju brīvprātīgajiem sanākt kopā, lai pārrunātu to, kur radās grūtības un pārdomas, jo ne visi brīvprātīgie spēj tikt galā ar šo psiholoģisko slodzi.

Brīvprātīgo darbs ir izaicinājums un varētu būt psiholoģiski smagi ikdienā kontaktēties ar ilgstoši slimiem bērniem. Tāpēc bez atbildības līmeņu un noteikumu ievērošanas ir nepieciešama iepriekšēja brīvprātīgo sagatavošana. 2014. gadā, turpinot īstenot augstāk minēto projektu, noritēja darbs pie Brīvprātīgo darba programmas bērnu paliatīvajā aprūpē izstrādes un brīvprātīgo apmācību kursa izstrādes un aprobēšanas. Pēc izstrādātās apmācības programmas īstenota 10 jauniešu apmācība (teorētiskā un praktiskā apmācība), pēc kuras pabeigšanas tika izsniegti Biedrības sertifikāti par brīvprātīgo apmācības programmas apguvi.

Pilnveidojot brīvprātīgo darba kustību bērnu paliatīvajā aprūpē, 2014.gada Biedrības organizētajos pasākumos tika iesaistīti 6 jauni brīvprātīgie, turpinot darbu arī ar 2013. gadā iesaistītajiem 6 brīvprātīgajiem un RSU studentiem.