Biedrība uzsāk projekta „ Pilsoniskās līdzdalības veicināšana Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā” īstenošanu.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2016. gada jūnijā ir uzsākusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas „NVO fonds” projekta „ Pilsoniskās līdzdalības veicināšana Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā” ieviešanu. Projekta īstenošanas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā.

Projekta mērķis ir vērts uz Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” darbības virziena „NVO darbības stiprināšana” mērķa – līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas veicināšanā, atbalstot organizācijas, kas veic darbu sabiedrības labā un ievērojami veicina sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā, tajā skaitā iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalības veicināšanu – īstenošanu. Projekta mērķa grupa ir Biedrības biedri, t.sk. vecāku iniciatīvas grupas pārstāvji, Bērnu paliatīvajā aprūpē esošās ģimenes un viņu tuvinieki.

Īstenojot aktivitāti “Informatīvi izglītojošas filmas uzņemšana “ tiks uzņemta informatīvi izglītojoša filma (12 -15 min gara) par dzīves kvalitāti ģimenēm, kuras sadzīvo ar neizārstējamu bērna slimību un saņem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus. Filma būs efektīvs ilgtermiņa darba materiāls, gan ģimenēm, gan topošajiem veselības un sociālās aprūpes nozares speciālistiem, sniedzot pamatinformāciju par sociālo atstumtību, kas skar ģimenes ar neizārstējami slimiem bērniem. Filmas mērķis ir parādīt, ka, neskatoties uz emocionāli un funkcionāli smagajiem apstākļiem, kuros nonāk ģimenes, kad bērnu piemeklē neizārstējama slimība, ir iespējama pilnvērtīga dzīve, ģimenes var saņemt atbalstu, tā sadzīvojot ar bērna slimību, nezaudējot savas sociālās, profesionālās un cita veida iemaņas. Šī filma sekmēs pilsoniskas sabiedrības iesaistīšanos bērnu PA pakalpojumu pieejamības uzlabošanā, izglītojot sabiedrību un veselības un labklājības nozarē strādājošos speciālistus. Projekta ietvaros uzņemtā filma tiks demonstrēta starptautiskos pasākumos (konferencēs, simpozijos, pieredzes apmaiņas braucienos utt.), kur Biedrība regulāri dalās labās prakses piemēros un prezentē Latvijā pieejamos bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus.

Projektu „ Pilsoniskās līdzdalības veicināšana Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā” (projekta Nr. 2016.LV/NVOF/PSA/018) Biedrība ir uzsākusi īstenot Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2016.gada 1. jūnija līdz 2016.gada 31. oktobrim.