Biedrība saņem Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda pateicību.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība saņēmusi Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda pateicību par sekmīgu Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.
Konference „Eiropas Sociālais fonds – Tev!” 12. novembrī, pulcēja vairāk nekā 110 nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus, nozares ekspertus, uzņēmējus, lai izvērtētu Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā.
Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds pateicās 13 nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām par sadarbību īstenojot projektus, par kvalitatīvu darbu gatavojot projektu atskaites, teicamu projekta grāmatvedības uzskaiti.
Eiropas Sociālā fonda atbalsts devis iespēju vairāk nekā 3000 nevalstiskajām organizācijām kļūt gudrākām un prasmīgākām piedaloties lēmumu pieņemšanā, visām 119 Latvijas pašvaldībām kļūt zinošākām par ES fondiem un valsts iestādēm kļūt efektīvākām sniedzot pakalpojumus Latvijas cilvēkiem. Zināšanas un prasmes septiņos gados papildinājuši vairāk nekā 25 000 cilvēku.