Biedrība paraksta 20. starptautiskajā paliatīvās aprūpes kongresā pieņemto deklarāciju.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība pievienojās Palliative Care McGill, International Association of Hospice and Palliative Care, International Children’s Palliative Care Network, Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, Cicely Saunders Institute, Canadian Hospice Palliative Care Association un the Canadian Society for Palliative Care Physicians un  20. Starptautiskā paliatīvās aprūpes kongresa delegātiem, parakstot kongresā pieņemto Montreālas deklarāciju, kas paredz palīatīvās aprūpes iekļaušanu Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas attīstības mērķos. 

 

“Pasaules Veselības organizācija definē paliatīvo aprūpi kā pieeju, kas uzlabo pacientu (pieaugušo un bērnu) un viņu ģimeņu, kam nākas saskarties ar problēmām, ko izraisa dzīvību apdraudoša saslimšana, dzīves apstākļus un kas tiek panākta ar ciešanu atvieglošanu un novēršanu, ko savukārt nodrošina sāpju un citu fizisku, psihosociālu vai garīgu grūtību agrīna diagnostika, pareiza izmeklēšana un terapija.

Pasaules Veselības organizācija (WHO) un WHPCA lēš, ka aptuveni 20 miljoniem cilvēku pasaulē ik gadu nepieciešama dzīves noslēguma aprūpe, turklāt tikpat lielam cilvēku skaitam tiek uzskatīts, ka nepieciešama paliatīvā aprūpe gadā pirms nāves, kas kopsummā veido 40 miljonus cilvēku.   Tiek rēķināts, ka no 20 miljoniem cilvēku, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe, 80% dzīvo zemu un vidēju ienākumu valstīs; ap 67% ir cilvēki gados (vecāki par 60 gadiem), bet 6% ir bērni. Šajā statistikā nav ņemti vērā tie, kam paliatīvā aprūpe nepieciešama visa mūža garumā.

Smagu sāpju gadījumos nespēja nodrošināt paliatīvo aprūpi un sāpju mazināšanu tiek aprakstīta kā nežēlīga, necilvēcīga un degradējoša izturēšanās.

Apvienoto Nāciju Ekonomikas komiteja, sociālās un kultūras tiesības (The UN the Committee on Economic, Social and Cultural Rights) iekļauj sāpju remdēšanu (palliation) pie tiesībām uz veselību un Pasaules veselības organizācija (WHO) atzīst paliatīvo aprūpi rezolūcijā: Stiprināt paliatīvo aprūpi kā visas dzīves laikā integrētas terapijas sastāvdaļu.

Atzīstot, ka hospisu paliatīvā aprūpe ir nacionālo veselības aprūpes sistēmu būtiska sastāvdaļa, apakšā parakstījušies aicina iekļaut paliatīvo aprūpi Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas attīstības mērķos.”