Biedrība kļuvusi par Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) biedru.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īstenojot projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības kapacitātes stiprināšana” (projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038) aktivitāti – Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos- iesniedza pieteikumu uzņemšanai Latvijas Pilsoniskājā aliansē. 2013. gada oktobrī, ar biedrības eLPA padomes lēmumu, Biedrība ir uzņemta eLPA biedru tīklā. Kļūstot par šīs organizācijas biedru, tiks sekmētas Biedrības iespējas pārstāvēt bērnu paliatīvās aprūpes jomas intereses, piedalotiess eLPA pasākumos un līdzdarbojoties darba grupās, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības veidošanos.