Biedrība kļuvusi par ICPCN (International Children’s Palliative Care Network) organizācijas biedru.

Biedrība kļuvusi par ICPCN (International Children’s Palliative Care Network) organizācijas biedru!
Biedrības attīstībā būtiska loma ir starptautiskai sadarbībai, pieredzes apmaiņai un labās prakses pārņemšanai. ICPCN ir starptautisks bērnu paliatīvās aprūpes organizāciju tīkls. Organizācijas mērķis ir aktualizēt bērnu paliatīvās aprūpes nozares aktuālos jautājumus visā pasaulē, izstrādāt vienotus politiskos dokumentus, standartus, apmācību programmas, pieredzes apmaiņas projektus, kas sekmētu bērnu paliatīvās aprupes nozares attīstību visā pasaulē.

Jaunākās ziņas iespējams lasīt organizācijas ziņu portālā “ehospice” http://www.ehospice.com/internationalchildrens/en-gb/home.aspxhttp://www.facebook.com/ICPCN?ref=hl un  https://twitter.com/ICPCN.