BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS DARBĪBAS STIPRINĀŠANA

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īstenojusi EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” finansēta projekta „ Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (projekta  Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038) 2013. gada darba plānu.   Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Lasīt preses relīzi

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk –Biedrība) 2013. gada darba plāna mērķis bija paplašināt pilsonisko līdzdalību Biedrības darbībā, izveidojot vecāku iniciatīvas grupu un uzsākot brīvprātīgo darba organizēšanu bērnu paliatīvajā aprūpē (turpmāk –PA).

Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga.

Īstenošanas laiks 2013.gadā: 01.07.2013.-31.12.2013.

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums: 9370 LVL

Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Anda Jansone, tālr.+371 29420410.

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību un aktivitāšu īstenošanu:

-Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu PA, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos, tās ietvaros  izveidota Biedrības Vecāku iniciatīvas grupa. Vecāku iniciatīvas grupas darbības programmu izstrādāja darba grupa, sagatavojot dokumenta izstrādes plānu, izstrādājot vecāku aptaujas anketu un uzsākot aptauju. Iztulkots Biedrības mājas lapas saturs krievu, angļu valodās, aktualizēta informācija, nodrošināta tās uzturēšana. Lasīt preses relīzi

-Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu PA ietvaros tika parakstīta vienošanās par sadarbību ar biedrību „Klīnisko sociālo darbinieku asociācija” 2013. gada 23.oktobrī. Lasīt preses relīzi
Vienošanās par sadarbību ar „Asociācija „Ģimene”” parakstīta 2013. gada 28.novembrī. Lasīt preses relīzi

-Papildus finansējuma piesaistīšana, organizējot Labdarības pasākumu „Eņģeļu koks”, Ziemassvētku dievkalpojumu bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas Doma baznīcā un Mirušo bērnu piemiņas brīdi.

  • Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdi Biedrība organizēja 30. novembrī Benjamiņa nama telpās. Lasīt preses relīzi
  • 17. decembrī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības speciālisti devās ciemos pie Latvijas Starptautiskās skolas skolēniem, lai tikšanās laikā pateiktos par jauko sadarbību un iejūtību, atbalstot bērnus ar īpašām vajadzībām.Tieši šī Ziemassvētku apdāvināšanās bija aizsākums projektam „Eņģeļu koks”. Lasīt preses relīzi
  • 25.decembrī Rīgas Domā norisinājās Ziemassvētku labdarības koncerts “Apsnieg eņģeļu koks”, veltīts bērniem, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe. Lasīt preses relīzi 9.12.    Lasīt preses relīzi 20.12.   Lasīt preses relīzi 30.12.

-Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos. 2013. gada oktobrī, ar biedrības eLPA padomes lēmumu, Biedrība tika uzņemta Latvijas Pilsoniskās Alianses (eLPA) biedru tīklā. Lasīt preses relīzi

-Brīvprātīgo darba popularizēšanā  izveidota darba grupa, kas uzsākusi Brīvprātīgo darba programmas bērnu PA izstrādi, izstrādājot dokumenta izstrādes plānu un sagatavojot situācijas izvērtējumu, kā arī uzsākta brīvprātīgo piesaiste un darba organizēšana bērnu PA.Lasīt preses relīzi

-Publicitātes un informācijas pasākumu organizēšana ietvaros tika sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos par Projekta uzsākšanu, visām tā aktivitātēm, izveidota Biedrības mājas lapā Projekta sadaļa, sagatavotas un izsūtītas  11 preses relīzes. Projekta uzsākšanas seminārs norisinājās 27. jūlijā Biedrības telpās, Vienības gatvē 45, kurā tika sniegta informācija par projekta mērķiem norisi un plānotajiem rezultātiem.