BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS DARBĪBAS STIPRINĀŠANA

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2015. gadā turpināja, 2013. gadā uzsākto, EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” finansētā projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” 

(Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038) īstenošanu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Lasīt preses relīzi

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk –Biedrība) 2015. gada darba plāna mērķis bija pilsoniskās sabiedrības veidošana, iesaistot sabiedrību Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizētajos pasākumos, sekmējot Vecāku iniciatīvas grupas darbību un attīstot brīvprātīgo darbu bērnu paliatīvajā aprūpē (turpmāk –PA).

Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga.

Īstenošanas laiks 2015.gadā: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Anda Jansone, tālr.+371 29420410.

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību un īstenojot sekojošās aktivitātes:

 • “Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu PA”. Izveidota viena vecāku iniciatīvas grupa (13 cilvēku sastāvā), kuras pārstāvji aktīvi iesaistījās lēmumu pieņemšanas procesos, regulāri tiekoties ar valsts un pašvaldības organizāciju pārstāvjiem, nodrošināja mērķtiecīgu komunikāciju ar citiem vecākiem, mudinot kopīgai darbībai bērnu paliatīvās aprūpes jomā. Izstrādāts Biedrības darbības plānošanas dokuments “Vecāku iniciatīvas grupas darbības programma”, kas turpmāk nodrošinās vecāku iniciatīvas grupas dalībnieku organizētu, mērķtiecīgu, uz rezultātiem orientētu darbību.

Lasīt preses relīzi

2015. gada 19. augustā Biedrības pārstāvji  organizēja 3. Baltijas Pediatru kongresa sekcijas sēdi „Bērnu paliatīvā aprūpe. Multidisciplinārās pieejas aspekti”.
Lasīt preses relīzi, ” Children’s palliative care given prominence at Baltic Paediatric Congress

 • “Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu PA”. Paplašināta NVO koalīcija „Bērnu paliatīvā aprūpe”, parakstītas vienošanās par sadarbību ar  4 (četras) jaunām NVO: biedrība „Aizputes Samarietis”, biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””, Rīgas Doms (Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze), biedrība „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem”.

Lasīt preses relīzes: 09.03.2015.29.09.2015.22.10.2015.19.11.2015.

 •  Latvijā Pasaules Hospisa un paliatīvās aprūpes diena tika atzīmēta ar  informatīvu semināru Līvānu novada medicīnas un sociālās jomas darbiniekiem.  Izstrādāti bukleti par Vecāku iniciatīvas grupas darbību un brīvprātīgo darbu bērnu PA latviešu, krievu un angļu valodās. Turpinājās sadarbība ar RSU Labklājības un sociālā darba katedras vadību un studentiem brīvprātīgā darba popularizēšanā, iesaistot tajā 15 studentus. Lasīt preses relīzes: 01.10.2015.,13.10.2015.
 • Papildus finansējuma piesaistīšana”. Aktivitātes ietvaros, organizēti labdarības pasākumi, iegūtie līdzekļi novirzīti neizārstējami slimo bērnu dzīves kvalitātes nodrošināšanai:  neizārstējami slimās meitenītes Valērijas darbu izstādes „Mana dzīve lielajā pasaulē” , „Man ir spārni, es varu lidot” , Ērikas rotu izstāde „Pērļu mirdzumā” mākslas galerijā „Putti” u.c., nodrošinot finansējumu Biedrības specifisko aktivitāšu īstenošanai.
  • Īstenota labdarības akcija “Uzzied eņģeļu koks”, kuras ietvaros dažādos dārzkopju iecienītos pasākumos pret ziedojumiem neizārstējami slimu bērnu aprūpei mājās tika izplatīti krāšņi ziedošu koku un krūmu stādi. Ar Latvijas stādaudzētavu atbalstu akcijai saziedoti vairāki simti dažādu krāšņi ziedošu kokaugu. Tika organizēti labdarības akcijas stendi: 1. un 2. maijā Stādu parādē Siguldā, 9. un 10. maijā tirdzniecības centros „Damme” un „A7” Rīgā un „Dauga” Ogrē, 16. maijā Nacionālā botāniskā dārza gadatirgū Salaspilī. Lasīt preses relīzes: 23.04.2015.,29.04.2015.,19.05.2015.
  • Īstenota labdarības akcija “Apsnieg eņģeļu koks”.  21. novembrī tirdzniecības centrā “Spice Home” ar vērienīgu darbnīcu ģimenēm sākās labdarības akcija “Apsnieg eņģeļu koks”. Pasākuma laikā notika gan Ziemassvētku eglītēm paredzētu keramikas podu apgleznošana kopā ar slaveniem Latvijas māksliniekiem, gan Laimes pogu veidošana kopā ar a/s “Latvijas Valsts meži” rūķiem no Tērvetes dabas parka. Latvijas Starptautiskās skolas (The International School of Latvia) audzēkņi iesaistījās labdarības akcijā, apgleznojot mazos māla podus, kuri bija apskatāmi izstādē skolas telpās.

Lasīt preses relīzes: 11.11.2015.,17.11.2015.,23.11.2015.,04.01.2016.

 • Svētku un atceres pasākumu ietvaros organizēts Mirušo bērnu piemiņas brīdis, kā atbalsta pasākums vecāku sērošanas periodā, un Mātes diena, kā ģimenes stiprināšanas pasākums. Noorganizēti – Mātes dienai veltīts svētbrīdis – koncerts un Ziemassvētku koncerts Rīgas Doma baznīcā.

Lasīt preses relīzes: 06.05.2015.29.11.2015.10.12.2015.

 • “Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos”. Biedrība darbojas International Children’s Palliative Care Network un nacionālajos NVO tīklos. ICPCN valdes locekle A.Garchakova piedalījās 3. Baltijas pediatru kongresa paliatīvās aprūpes sekcijas sēdē, kā viens no tās vadītājiem. Informācija atspoguļota ICPCN ziņu izdevumā e-Hospice „Children’s palliative care given prominence at Baltic Paediatric Congress”. Biedrība iesaistījusies Latvijas Pilsoniskās alianses organizētajos pasākumos.
 • “Brīvprātīgo darba popularizēšana”. Izstrādāta „Brīvprātīgo darba programma bērnu PA”. Organizēta brīvprātīgo apmācība,  kā arī brīvprātīgie iesaistīti  Biedrības organizētajos pasākumos. Lasīt preses relīzi
 • “Publicitātes un informācijas pasākumu organizēšanas” ietvaros sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos par Projekta īstenošanas gaitu, visām tā aktivitātēm. Biedrības mājas lapā Projekta sadaļa papildināta ar projekta aktualitātēm, sagatavotas preses relīzes, noorganizēts projekta noslēguma seminārs. Lasīt preses relīzi