Noslēdzies Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības izsludinātais iepirkums automašīnu iegādei

Noslēdzies Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības izsludinātais iepirkums automašīnu iegādei.

Pievienotie dokumenti