Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība iestājas RD Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvajā padomē.

2014. gada 13. augustā RD Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvās padomes (turpmāk-Padome) kārtējā sēdē tika izskatīts jautājums par Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības uzņemšanu Padomē. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību sēdē pārstāvēja tās  valdes locekle un Vecāku iniciatīvas grupas vadītāja Ilze Nolberga. Pēc I.Nolbergas prezentācijas noklausīšanās un atbildēm uz citu NVO, RD LD pārstāvju uzdotajiem jautājumiem, Padomes pārstāvji vienbalsīgi nobalsoja „par” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības uzņemšanu Padomē.

RD Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome izveidota 2007. gadā. Tās mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sadarbību starp personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas pilsētas pašvaldību. Padomes sastāvā darbojas Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 28 padomē iesaistījušos NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji.