Atbalstīsim labdarības projektu “Klusais eņģelītis”

Labdarības fonds “Ziedot” 6. februārī uzsācis īstenot labdarības projektu “Klusais eņģelītis”, ar mērķi piesaistīt finanšu līdzekļus speciālā medicīniskā uztura iegādei neizārstējami slimiem bērniem.

Latvijā ir vairāki desmiti ģimenes, kuras mājas apstākļos kopj smagi slimus bērnus, kuru dzīvības nodrošināšanai ik dienu nepieciešams speciāls medicīnisks uzturs jeb enterālie maisījumi. Bez speciālā uztura bērni nomirtu bada nāvē, jo slimības dēļ organisms nespēj uzņemt nepieciešamās uzturvielas. Smagāk slimiem bērniem ēdienu ievada ar speciālas zondes palīdzību, jo viņi paši nespēj norīt ēdienu.

Šie bērniņi ir kā mazi klusi eņģelīši, kas ar uzticības pilnām acīm raugās māmiņā. Un viņu sirsniņas zina, ka mamma sapratīs un palīdzēs. Taču mammām un tētiem ir bezgala smagi noraudzīties, ka viņu bērniņš cieš no smagām ģenētiskām, metabolām vai neiroloģiskām saslimšanām.

Uz vecāku pleciem ir visa ikdienas aprūpe – kopšana, cilāšana, mazgāšana un medikamentu ievade. Parasti kāds no vecākiem nestrādā, lai būtu kopā ar slimo bērniņu un rūpētos.

Enterālie maisījumi ir svarīgi šo bērnu dzīvības uzturēšanai un tos lietot nozīmē mediķi, rūpīgi izvērtējot pacienta stāvokli un vajadzības. Taču šo maisījumu iegāde pilnībā gulstas uz slimā bērna ģimenes budžeta. Un tās ir lielas izmaksas, katru mēnesi nepieciešami vidēji 200 EUR. Gadā tie ir vairāk nekā 2400 EUR tikai medicīniskajam uzturam vien. Ne visām ģimenēm ienākumi atļauj tikai medicīniskajam uzturam vien katru mēnesi izlietot tādu summu.

Latvijas valsts, Nacionālā veselības dienesta personā, uzskata, ka bērnu nodrošināšana ar enterālās barošanas maisījumiem nevar tikt uzskatīta par medicīniska rakstura pakalpojumiem un tādēļ nav uzskatāmi par pakalpojumiem, kas apmaksājami no veselības aprūpes nodrošināšanas. Mūs tas šokē, un esam gatavi par šo netaisnību runāt un cīnīties, lai situācija mainītos par labu bērniem. Pašlaik situācija ir par labu vienaldzībai.

Taču šobrīd mums ir jāpalīdz 39 ģimenēm nodrošināt smagi un nedziedināmi slimiem bērniem medicīnisko uzturu, lai ne mēs, ne vecāki nevainotu sevi, ka naudas trūkuma dēļ bērna dzīvība tiek apdraudēta.

Klusie eņģelīši paši mums nespēj palūgt, bet mēs varam ieklausīties savās sirdīs un palīdzēt.

Aicinām ziedot portālāhttp://www.ziedot.lv/lv/project/1960 vai

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības kontā ar norādi -projektam “Klusais eņģelītis”

AS „Swedbank”

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, Reģ. No. 40008033071

Konta numurs: LV89HABA0551031987269