Ar ziedojumu vākšanu Apotheka tīklā sākas labdarības kustība “Eņģeļu koks”.

1.novembrī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzsāk gadskārtējo labdarības kustību “Apsnieg eņģeļu koks”, kuras mērķis ir gan aktualizēt bērnu paliatīvās aprūpes problemātiku, pievēršot sabiedrības uzmanību neizārstējami slimu bērnu dzīves kvalitātei, gan vākt ziedojumus pilnvērtīgai multiprofesionālas palīdzības sniegšanai pacienta dzīvesvietā. Labdarības kustības ietvaros no 1. novembra līdz 31. decembrim Apotheka aptieku tīklā visā Latvijā notiks ziedojumu vākšanas kampaņa “Dāvā iespēju dzīvot mājās, nevis slimnīcā”, tāpat notiks dažādas citas aktivitātes, tiks rīkoti pasākumi un sirsnīgs labdarības koncerts Pirmajos Ziemassvētkos Doma baznīcā.

            Bērnu paliatīvās aprūpes komandas vadītāja dr. Anda Jansone stāsta: “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība labdarības kustību “Apsnieg eņģeļu koks” rīko jau piekto gadu. Šīs akcijas ietvaros aicinām sabiedrību aizdomāties par saviem līdzcilvēkiem – ģimenēm, kas audzina neizārstējami slimus bērnus. Aicinām dalīties līdzcietībā un atvērt savas sirdis patiesai cilvēkmīlestībai. Laika gaitā biedrībai ir izdevies sakārtot daudzus jautājumus, lai saņemtu valsts atbalstu medicīniskās un psihoemocionālās palīdzības sniegšanai, tomēr vēl arvien ir daudz vajadzību, kuru finansēšanai jāmeklē papildu līdzekļi – ir nepieciešama gan dažāda medicīniskā aparatūra, gan specifiski, valsts neapmaksāti aprūpes līdzekļi, gan atbalsts jaunu pakalpojumu attīstīšanai.”

A.Jansone arī stāsta: “Esmu patiesi gandarīta, ka jau otro gadu par labdarības kustības atbalstītāju kļuvis aptieku tīkls Apotheka, kas labdarības kustības “Apsnieg eņģeļu koks” ietvaros īsteno ziedojumu vākšanas kampaņu “Dāvā iespēju dzīvot mājās, nevis slimnīcā”. Pagājušajā gadā par kampaņas laikā savāktajiem līdzekļiem varējām iegādāties noderīgu medicīnisko aparatūru un daļēji nodrošināt pacientiem nepieciešamās mājas vizītes. Šogad sadarbību ar aptieku tīklu Apotheka īpaši sirsnīgu dara fakts, ka diviem bērniem, kas pērn bija labdarības kampaņas vēstneši Apotheka tīklā, šī gada laikā veselības stāvoklis ir stabilizējies un biedrības palīdzība vairs nav nepieciešama”

Profesionālu bērnu paliatīvo aprūpi Latvijā sniedz vienīgi Bērnu klīniskās universitātes Bērnu paliatīvās aprūpes dienests kopā ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību, kas koordinē gan reģionālo komandu darbu, gan profesionālas aprūpes saņemšanu mājās. Šāda palīdzība ir nepieciešama bērniem, kam jāsadzīvo ar neiroloģiskām, onkoloģiskām, ģenētiskām saslimšanām, iedzimtām orgānu patoloģijām un citām slimībām, kuru priekšā medicīna diemžēl vēl arvien ir bezspēcīga. Daudzi mazuļi palīdzību saņem gadiem ilgi, nereti tas nepieciešams līdz bērna aiziešanai aizsaulē, taču daudzi bērni aug, iemācās sadzīvot ar slimības ierobežojumiem un pēc laika aprūpe viņiem vairs nav vajadzīga veselības stāvokļa stabilizēšanās dēļ. Patlaban Latvijā ir vairāk kā 200 ģimenes, kuru atvasēm nepieciešama šāda aprūpe.

Aprūpes komandā darbojas ne vien medicīnas darbinieki, bet arī psihoemocionāla, garīga un sociāla atbalsta sniedzēji, kas mazajiem pacientiem un viņu tuviniekiem nodrošina palīdzību mājās, kontrolējot slimības medicīniskās izpausmes un palīdzot atgūt emocionālo līdzsvaru ģimenē.