BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS DARBĪBAS STIPRINĀŠANA

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 01.01.14. īstenojusi EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” finansētu projektu „ Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038/2014), turpinot uzsākto darbu 2013. gadā projekta (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038) ietvaros: (http://www.palliative.lv/blog/istenotie-projekti/bernu-paliativas-aprupes-biedribas-darbibas-stiprinasana/). Lasīt preses relīzi

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk –Biedrība) 2014. gada darba plāna mērķis -informēt sabiedrību par bērnu paliatīvo aprūpi (turpmāk –PA), sekmējot pilsoniskās līdzdalības veidošanos, atbalstot Bērnu PA biedrības organizētos pasākumus un iesaistoties brīvprātīgā darbā.

Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga.

Īstenošanas laiks 2014.gadā: 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Anda Jansone, tālr.+371 29420410.

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību un aktivitāšu īstenošanu:

-Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu PA, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos, tās ietvaros darbojās izveidotā Biedrības Vecāku iniciatīvas grupa. 2014. gadā Biedrības organizētajās aktivitātēs iesaistījušies 10 vecāki. Turpinājās darbs pie vecāku iniciatīvas grupas darbības programmas izstrādes un vecāku aptaujas.  Lasīt preses relīzi ,Lasīt preses relīzi Lasīt preses relīzi Lasīt preses relīzi

-Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu PA. Noorganizēta Hospisa dienas atzīmēšana Latvijā.Lasīt preses relīzi Izstrādāti bukleti par Biedrības darbību latviešu, krievu un angļu valodās. Parakstīta vienošanās par sadarbību ar nodibinājumu ” Bērnu slimnīcas fonds”  parakstīta 23. aprīlī Lasīt preses relīzi, ar Reto slimību biedrību “Caladrius” 28.maijā Lasīt preses relīzi, ar biedrību „Grūtniecības Krīzes centrs” 5.septembrī Lasīt preses relīzi, ar biedrību “Dižvanagi” 7. oktobrī. Lasīt preses relīzi  Turpinās sadarbība ar RSU Labklājības un sociālā darba katedras vadību un studentiem.

-Papildus finansējuma piesaistīšana. No ikgadējā labdarības pasākuma „Eņģeļu koks,” Biedrība uzsākusi attīstīt labdarības kustību „Eņģeļu koks.” Labdarības kustības „Eņģeļu koks” ietvaros maijā tika organizēti sekojoši  labdarības pasākumi Labdarības akcijas Eņģeļu koks pasākumi maijā:

  • Mazās Valērijas darbu izstāde „Mana dzīve lielajā pasaulē” Bērnu slimnīcas “Saulaino dienu bibliotēkā”  06.05.14. -30.05.14. Lasīt preses relīzi 23.04.14. Izstādes svinīga atklāšana notika 06.05.14. plkst.13:30. Lasīt preses relīzi
  • 11. maijā plkst. 17:00 Rīgas Domā notika Mātes dienai veltīts labdarības koncerts “Uzzied eņģeļu koks”.  Lasīt preses relīzi
  • 17. maijā plkst. 11:30 Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, gadskārtēja gada tirgus ietvaros, notika ziedošo augu/koku izsole. Lasīt preses relīziLasīt preses relīzi
  • 21. un 22. jūnijā Ādažu tenisa centrā norisinājās labdarības tenisa turnīrs senioriem „Rotary Open,”ar mērķi palīdzēt  Biedrībai segt degvielas izdevumus, kas rodas,  speciālistiem dodoties mājas vizītēs. Lasīt preses relīzi 

Labdarības kustības „Eņģeļu koks” ietvaros  novembrī un decembrī tika organizēti sekojoši  labdarības pasākumi “Apsnieg Eņģeļu koks:

  • Valērijas darbu izstāde „Man ir spārni, es varu lidot” Bērnu slimnīcas “Saulaino dienu bibliotēkā”  25.11. -27.12.14.Lasīt preses relīzi
  • 1.novembrī, no plkst. 13:00 līdz 15:00 Kalnciema kvartāla tirdziņa izstāžu galerijā labdarības akcija – Ziemassvētku eglīšu podu apgleznošanas radošā darbnīca. Lasīt preses relīzi
  • 13.decembrī, no plkst. 13:00 – 14:30 Kalnciema kvartāla tirdziņā  Ziemassvētku eglīšu labdarības izsole.Lasīt preses relīzi
  • 25.decembrī, plkst. 15:00 Ziemassvētku labdarības koncerts -svētbrīdis Rīgas Domā.Lasīt preses relīzi
  • 29.11.14. biedrība organizēja Mirušo bērnu piemiņas Svētbrīdi.Lasīt preses relīzi
  • Sadarbība ar Latvijas starptautiskās skolas  skolotājiem un audzēkņiem. Lasīt preses relīzi

-Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos. Biedrība kļuvusi par International Children’s Palliative Care Network biedru. Lasīt preses relīzi  Turpinās sadarbība ar Latvijas Pilsonisko aliansiStarptautiskajā bērnu paliatīvās aprūpes tīkla e-ziņu portālā publicēts Biedrības sagatavotais raksts “A closer look at children’s palliative care in Latvia”. 

Brīvprātīgo darba popularizēšanā, darba grupa izstrādājusi „Brīvprātīgo darba programma bērnu PA” apmācības sadaļu bērnu PA. Apmācīti 10 brīvprātīgie. Biedrības organizētajās aktivitātēs iesaistīti  6  brīvprātīgie.Lasīt preses relīzi

Publicitātes un informācijas pasākumu organizēšana ietvaros, sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos un  izveidotajā  Biedrības mājas lapas Projekta sadaļā par projekta uzsākšanu, īstenošanas gaitu un visām tā aktivitātēm. Sagatavotas 28 preses relīzes.