Bērns bērnam, ģimene ģimenei – 21 gadu sena Latvijas Starptautiskās skolas (The International School of Latvia) kopienas organizēta dāvināšanas tradīcija Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai.

Šis gads mums visiem – gan lieliem, gan maziem – ir bijis izaicinājumu pilns, tomēr dāvināšanas prieku nekas nespēj mazināt, gluži pretēji – iespējams, šis laiks mudinājis novērtēt patiesās vērtības un vēl vairāk apjaust dāvināšanas prieka pozitīvo ietekmi. Tuvojas Ziemassvētku laiks, un jau 21. gadu Latvijas Starptautiskās skolas audzēkņi kopā ar vecākiem sarūpē dāvaniņas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībā esošajām ģimenēm. Šī sirsnīgā tradīcija ne vien iepriecina dāvinātājus un dāvanu saņēmējus, bet arī veicina iekļaujošas sabiedrības vērtību, kā cieņa, sadarbība, tolerance, izpalīdzība un empātija, iedzīvināšanu gan skolā, gan sabiedrībā kopumā.

Latvijas Starptautiskās skolas direktore Ronelda Kapadona (Ronelda Capadona) teic: “Es ļoti priecājos redzēt tik ilgstošu tradīciju mūsu skolā. Skolas kopiena patiesi ar prātu un sirdi seko mūsu izvirzītajai misijai un vērtībām. Viena no mūsu pamatvērtībām ir rūpes, tostarp atbalsta sniegšana apkārtējiem cilvēkiem, un rūpes par tiem, kuri paši par sevi nespēj parūpēties. Dāvanu pasniegšana mūs bagātina. Mūsu bērni uzaug, jūtot uzmundrinājumu un iedrošinājumu dalīties. Esmu tik pateicīga mūsu ģimenēm, bērniem un skolotājiem par ieguldījumu un šīs programmas turpināšanu jau 21. gadu.”

Sena draudzība

“Šķiet, skaitlim 21 nevar piedēvēt terminu sens, tomēr mūsu sadarbību ar Latvijas Starptautisko skolu mēs, Bērnu paliatīvās aprūpes komanda un ģimenes, tā novērtējam. Mūsdienās, kad notiek tik strauja notikumu un lietu mainība, tā ir liela vērtība – zināt, ka Tev ir atbalstošs, iesaistošs draugs, kurš ik gadu rada prieku ģimenēs, kurās aug neārstējami slimi bērni,” saka Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Jansone.

Tālajā 1999. gadā sadarbībā ar Latvijas Starptautiskās skolas pārstāvi Betsiju Hanselmani (Betsy Hanselmann) tika izgatavoti eņģelīši ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pacientu vārdiem, kuri tika iekārti eglītē, un katrs skolas bērns izvēlējās vienu, kuram gatavot dāvanu. Nu šī dāvināšanas tradīcija pāraugusi ilgstošā sadarbībā, bet eglītē iekārtie eņģeļi iedvesmojuši labdarības kustību “Eņģeļu koks”.

Gadskārtējās labdarības akcijas norit divas reizes gadā – ziemā “Apsnieg eņģeļu koks” un pavasarī “Uzzied eņģeļu koks”, kuru ietvaros tiek vākti ziedojumi visaptverošas neārstējami slimu bērnu aprūpes nodrošināšanai mājās.

Ieraudzīt plašāk

Latvijas Starptautiskās skolas tradīcija parāda lielisku perspektīvu – ko var sasniegt, izejot no savas pasaules un iesaistoties citu cilvēku pasaulē. Tā dod iespēju aizdomāties, ka paša rūpes un izaicinājumi, iespējams, nav tik nozīmīgi, salīdzinot ar citu cilvēku dzīves situācijām. Mēs visi zinām, cik lieliski ir saņemt dāvanas. Tomēr prieks par kārotās mantas iegūšanu ir īslaicīgs. Mūsu dzīve top bagātāka, un iekšējais prieks rodas, palīdzot citiem uzlabot viņu dzīvi.

Prieks un pateicība par šķietami maziem notikumiem

Kas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības ģimenēm sagādā prieku ikdienā? Lūk, daži no ģimeņu prieka avotiem:

–        Ikdienā prieku mums sagādā kopā būšana, pastaigas un krūzīte gardas kafijas no rītiem.

–        Būt mīļiem vienam pret otru. Daba. Vēlmju piepildījumi.

–        Ikdienā prieku sniedz mūzika – Mocarta vijoļkoncerti – un pastaigas ar mazuli svaigā gaisā.

–        Mūs visus ļoti iepriecina, ja Saverio (bērns) jūtas labi.

–        Mēs baudām ik minūti no mūsu dzīves.

–        Mūsu ģimenes sapnis – lai mūsu abas meitiņas spētu runāt.

–        Prieks ir tad, kad mostas puikas. Tie bērnu rīta smaidi,  smiekli, rīta samīļošana ļoti uzlādē! Diena ir brīnišķīga, lai cik noguruši mēs nebūtu!

–        Patiesībā esam ārkārtīgi laimīgi, kad Dāvids jūtas labi – smejas, skrien, priecājas. Tas tiešām ir vislabākais, kas var būt!

 Šie ir prieka avoti, kuri liek pamanīt kopīgo un novērtēt to, kas dots, novērtēt mazās lietas, notikumus, jo tie veido mūsu šodienu, nākotni un arī pasauli, kurā dzīvojam.