Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība jau sesto gadu rīkoja labdarības koncertu “Apsnieg eņģeļu koks”

Svētdien, 23.decembrī, plkst. 15:00 Rīgas Domā norisinājās Ziemassvētku labdarības koncerts-svētbrīdis “Apsnieg eņģeļu koks”.

 

Šis koncerts izveidojies par sirsnīgu tradīciju – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība jau sesto gadu rīko labdarības koncertu “Apsnieg eņģeļu koks,” lai vāktu ziedojumus neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm dažādu ikdienas vajadzību nodrošināšanai, sniedzot  ģimenēm palīdzību mājās.

 

“Sabiedrība bieži neuzzina par tiem vecākiem, kuri līdztekus ikdienas rūpēm nerimstoši cīnās par savu bērniņu dzīvībām. Tie ir bērni, kam nepieciešama īpaša medicīniska uzmanība, aprūpe, dažādas palīgierīces un aparatūra, bet viņi, tāpat kā jebkurš bērns gan svētkos, gan ikdienā vēlas būt kopā ar saviem mīļajiem. Tās ir stipras ģimenes, kas klusi, gandrīz nemanāmi aprūpē savus slimos bērnus,” stāsta Bērnu paliatīvās aprūpes komandas vadītāja dr. Anda Jansone.

 

Jau 20 gadus biedrība sadarbībā ar Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes dienestu nodrošina visaptverošu aprūpi mājās – aprūpes komandā darbojas ne vien medicīnas darbinieki, bet arī psihoemocionāla, garīga un sociāla atbalsta sniedzēji, kas mazajiem pacientiem un viņu tuviniekiem nodrošina palīdzību mājās, kontrolējot slimības medicīniskās izpausmes un palīdzot atgūt emocionālo līdzsvaru ģimenē. Paliatīvās aprūpes pakalpojumi ģimenēm mājās ir pieejami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Diemžēl valsts atbalsts šādu bērnu aprūpei nav pietiekams, tāpēc biedrība rīko pasākumus, sadarbojas ar atbalstītājiem un ir pateicīga visiem, kuri ar savām idejām, enerģiju un finansēm atbalsta bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību Latvijā!

 

Sirsnīgi pateicamies katram, kurš bija kopā ar mums sirsnīgajā tradīcijā – koncerta apmeklētāji kopumā saziedoja 510 EUR.

 

Līdzās labdarības koncerta virsmērķim, katrs apmeklētājs varēja baudīt dvēseliskas mūzikas melodijas, gūt atziņas, kuras mums vēstīja mācītājs Sandis Ratnieks un Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Children’s Palliative Care Society kapelāns Varis Bogdanovs.

 

Sirsnīgi pateicamies ērģelniecei Larisai Carjkovai, RTU jauktajam korim Vivere (mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam Gintam Cepleniekam), Pāvula Jurjāna mūzikas skolas trio (koncertmeistaram Georgam Kadoļčikam), solistēm Zanei Gudrajai, Evitai Zālītei Grosai, Annai Amandai Stolerei, Katrīnai Paulai Felsbergai un ģitāristam Aivaram Gudrajam.

 

Pateicamies arī atbalstītājiem Konekesko LatvijaRīgas dome un Rigas Doms.

 

Ziemassvetku koncerts_2018_final