Apsveicam Ainu Briedi ar apbalvojumu!

  Apsveicam Ainu Briedi, Paliatīvās aprūpes dienesta kapelāni, ar saņemto atzinības balvu – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas goda zīmi!
Viņa ir viena no pirmajiem kapelāniem Latvijā, kuri sāka darbu slimnīcā, paliatīvās aprūpes komandas darbā iesaistījusies gadu pēc tās izveides, 1999. gadā. Kapelāna amata pienākumi komandā ir īpaši, bieži tie ir saistīti ar eksistenciālu jautājumu risināšanu ģimenei smagas krīzes situācijā. Ir jāatbild uz “mūžīgiem” jautājumiem, kuri nevar atstāt vienaldzīgu nevienu cilvēku, kuriem nevar vienkārši paiet garām un, uz kuriem grūti sniegt viennozīmīgu atbildi. Ainai svarīga ir katra ģimene, katrs bērns, kurš nonāk bērnu paliatīvajā aprūpē. Viņa sniegusi garīgo aprūpi vairākiem simtiem paliatīvajā aprūpē esošām ģimenēm, pilnveidojusi garīgās aprūpes atbalsta veidus paliatīvajā aprūpē. Iesaistījusies topošo sociālo darbinieku apmācībā RSU. Ainas Briedes lekcijas vienmēr ir plaši apmeklētas, tiek novērtētas viņas profesionālās zināšanas un inovatīvā pieeja mācību materiāla pasniegšanai. Viņa ir arī vairāku informatīvi izglītojošu materiālu un pētniecisko darbu līdzautore.