Projekts “Tilti, kas vieno”

Projekta nosaukums: “Tilti, kas vieno”

2021. gadā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ar Sabiedrības integrācijas fonda un Kultūras ministrijas atbalstu realizē projektu “Tilti, kas vieno” (Līguma identifikācijas numurs:2021.LV/NVOF/MAC/034/33, īstenošanas periods 18.01.-20.11.2021.)

http://www.palliative.lv/wp-content/uploads/2021/08/Logo.jpg

Projekta virsmērķis: veidot “tiltus starp cilvēkiem” veicinot izpratni par bērnu paliatīvās aprūpes tematu un rosinot sabiedrības iesaisti.

Projekta mērķi:

  • īstenot pasākumus sabiedrības izglītošanai un izpratnes veidošanai par bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm kā integrālu sabiedrības daļu, par paliatīvās aprūpes nozīmi un iespēju ikvienam iesaistīties atbalsta sniegšanā ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām
  • izveidot platformu informācijas, pieredzes, viedokļu, domu un atziņu apmaiņai starp īpašo bērnu ģimenēm, profesionāļiem un sabiedrību par iekļaujošas sabiedrības un paliatīvās aprūpes tematiku, veicinot īpašo bērnu ģimeņu integrāciju sabiedrībā
  • veicināt Biedrības atpazīstamību sabiedrībā, atjaunojot Biedrības identitāti un piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, atbalstītājus un brīvprātīgos, sasniegt plašāku auditoriju.

Projekta mērķa grupa: Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības biedri, pakalpojuma sniedzēji/profesionāļi, aprūpē esošās ģimenes un sabiedrība kopumā.

Projekta aktivitātes:

  • Biedrības identitātes atjaunošana;
  • Mājas lapas funkcionalitātes uzlabošana;
  • Tiešsaistes konferenču “Tilti, kas vieno” organizēšana. Vairāk informācijas www.tiltivieno.lv

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.