„NVO fonds” projekts „ Pilsoniskās līdzdalības veicināšana Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā.”

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2016. gada jūnijā ir uzsākusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas „NVO fonds” projekta „ Pilsoniskās līdzdalības veicināšana Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbībā” (2016.LV/NVOF/PSA/018) ieviešanu.

Projekta īstenošanas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā.Lasīt preses relīzi

Projekta tiešā mērķa grupa ir Biedrības biedri: Bērnu paliatīvās aprūpes komandas profesionāļi, kuri ikdienā iesaistās bērnu PA pakalpojumu sniegšanā ģimenēm, kurās ir bērni ar ierobežotu dzīvildzi un Vecāku iniciatīvas grupas (turpmāk –VIG) pārstāvji.

Projekta īstenošanas vieta: Vienības gatvē 45, Rīga.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016- 31.10.2016.

Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Anda Jansone, tālr.+371 29420410

Projekta īstenošanas laikā nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību un īstenojot aktivitāti: Informatīvi izglītojošas filmas uzņemšana. Projekta ietvaros  uzņemta un izgatavota informatīva un izglītojoša filma par dzīves kvalitāti ģimenēm, kuras sadzīvo ar smagu, neizārstējamu bērna saslimšanu un saņem bērnu paliatīvās mājās aprūpes pakalpojumus. Šīs ģimenes nonāk ļoti smaga krīzē, taču ierobežoto resursu dēļ ne vienmēr var saņemt pietiekamu individuālu atbalstu, iedrošinājumu un zināšanas, kā sadzīvot ar situāciju, tāpēc filma būs efektīvs ilgtermiņa darba materiāls, kas pacientiem, viņu ģimenēm, esošajiem un topošajiem veselības aprūpes nozares speciālistiem sniegs pamatinformāciju par to, kā mazināt sociālo atstumtību, kas skar ģimenes ar neizārsējami slimiem bērniem. Šāda filma ir ļoti nepieciešama, jo ierobežoto iespēju dēļ Biedrība ne vienmēr var nodrošināt pietiekamu skaitu individuālu garīga un psiholoģiska rakstura konsultāciju ģimenēm visā Latvijā, taču videomateriāls būs vieglāk pieejams un tas būs atbalsts arī citiem veselības aprūpes nozares darbiniekiem. Ilgtermiņā informatīvi izglītojošā filma (15 min gara) būs pieejama gan pacientiem un viņu tuviniekiem (kopā aptuveni 510 cilvēki), gan tiks rādīta studentiem un veselības aprūpes speciālistiem, pēcdiploma izglītības programmās (piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē), sociālās aprūpes speciālistiem, dažādos mācību kursos, Pasaules paliatīvās aprūpes un Hospisa dienas veltītos semināros utt. Plānots, ka filmu noskatīsies vairāki simti veselības un labklājības nozares profesionāļi dažādos Latvijas reģionos, kas ar šīs filmas palīdzību iegūs zināšanas, lai pēc tam varētu sniegt profesionālu, ģimenēm nepieciešamu palīdzību. Tāpat filma tiks rādīta tām ģimenēm, kas vēl tikai uzsāks sadarbību ar Biedrību. Šīm ģimenēm filma palīdzēs izprast PA pakalpojuma būtību, iespējas, ko šī sadarbība var dot, un rādīs stāstus par līdzcilvēkiem, kas jau saņem bērnu PA, tādējādi mazinot sociālās atstumtības sajūtu un palīdzot pārvarēt krīzi. Aktivitāte īstenota ievērojot sekojošu Īstenošanas plānu:

  1. Detalizēta darbu plānošana.
  2. Scenārija izstrāde.
  3. Individuālas tikšanās ar ģimenēm.
  4. Informatīvi izglītojošas filmas uzņemšana – filmēšana.
  5. Uzņemtā materiāla plāna izstrāde/filmas režija.
  6. Uzņemtā materiāla montāža.
  7. Informatīvi izglītojošas filmas tulkošana, ierunāšana un kopiju pavairošana.
  8. Aktivitātes noslēgumā 12.10. tika organizēta preses konference, kurā norisinājās jaunizveidotās filmas demonstrācija un tikšanās ar filmas veidotājiem, vecāku iniciatīvas grupas pārstāvjiem un Biedrības paliatīvās aprūpes speciālistiem. Lasīt preses relīzi 01.10.16. Lasīt preses relīzi 13.10.16.

Skatīties filmu : Kopā vieglāk