preses-relīze_projekta_Bernu_paliativas_aprupes_mobilas_brigades_pakalpojums_aprupe_majas_31_01_2013

preses-relīze_projekta_Bernu_paliativas_aprupes_mobilas_brigades_pakalpojums_aprupe_majas_31_01_2013