Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzsākusi īstenot projektu „Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/131) ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

 

 

Pievienotie dokumenti