Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzsākusi īstenot ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” projektu “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124/44).

 

 

Pievienotie dokumenti