Ar svētbrīdi piemin mūžībā aizgājušos bērnus

30. novembrī, laikā starp Mirušo piemiņas dienu un Pirmo adventi, ar īpašu svētbrīdi Benjamiņu namā tika godināta mūžībā aizgājušo bērnu piemiņa. Pasākuma laikā bērnu tuvinieki kopā ar paliatīvās aprūpes speciālistiem iededza gaišas sveces mazo dvēselīšu piemiņai un aizlūdza par mūžībā aizgājušajiem bērniem.
Bērnu paliatīvās aprūpes komandas kapelāne Aina Briede saka: „Mirušo bērnu piemiņas svētbrīdī, satiekoties kopā ar ģimenēm, kas zaudējušas savas atvasītes, varējām caur asarām pasmaidīt un secināt, cik Dieva žēlastība ir neizmērojama.”
Rīgas Doma evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Sandis Ratnieks, uzrunājot klātesošos svētrunā, uzsvēra 63.psalma daļu „Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums.”
Klātesošie vienojās kopējā lūgšanā „Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev, ka atkal drīkstam satikties šajā vietā. Atcerēties savus mīļos, par kuriem skumstam un pēc kuriem ilgojamies. Svētī Dievs visus mūsu mīļos, kas ir pārkāpuši pāri nāves slieksnim. Svētī mūs, mierini un dod spēkus, atbalstīt vienam otru, atbalstīt tos, kas piedzīvo sāpes un zaudējumus. Pateicamies, ka savās skumjās neesam vieni,” pieminot gan mirušos bērniņus, gan arī nesen Zolitūdes traģēdijā bojā gājušos cilvēkus.
Svētbrīdi muzikāli papildināja Jutas Bērziņas čella spēle un Lindas Ziemeles dziedājums ģitāras pavadībā.
Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdi rīko Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Šis pasākums notiek jau 14. gadu, un ir kļuvis par gaišu atmiņu mirkli ģimenēm, kuru bērni neizārstējamu slimību rezultātā pametuši šo pasauli. Pateicoties ilggadējam Europa Royal Hotel atbalstam svētbrīdis arī šogad varēja norisināties skaistajās Benjamiņu nama telpās. Svētbrīdis tika organizēts projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038) ietvaros.