Projekta „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” uzsākšanas seminārs

Ar īpašu projekta uzsākšanas semināru 30. janvārī sācies Eiropas Ekonomikas zonas atbalstīts projekts „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē”. Projektu īsteno Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, un tā laikā ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni ar ierobežotu dzīvildzi, varēs saņemt kvalificētu speciālistu palīdzību, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus, piemēram, telemedicīnas tehnoloģijas.
Projekta mērķa grupa ir ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašam vajadzībām) ar ierobežotu dzīvildzi. Šobrīd Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar BKUS Paliatīvo dienestu sniedz paliatīvās aprūpes pakalpojumu mājās Rīgā dzīvojošām ģimenēm, bet Latvijas pārējos reģionos, izņemot Liepāju, šādi pakalpojumi mājās nav pieejami. Savas kompetences robežās bērnu medicīnisko aprūpi nodrošina ģimenes ārsti, tomēr šādu ģimeņu vajadzības ir ļoti specifiskas un iespējas saņemt atbilstošu sociālu, psiholoģisku un garīgu atbalstu vecākiem ar neizārstējami slimu bērnu invalīdu nav. Plānotie projekta rezultāti ir paliatīvās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm mājās, izmantojot arī telemedicīnas tehnoloģiju. Projekta īstenošanas laikā ģimenes varēs saņemt gan individuālas bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas, gan arī piedalīties terapeitiskās atbalsta grupās gan vecākiem, gan slimo bērnu brāļiem un māsām. Projekta noslēgumā plānots organizēt informatīvu semināru – nometni ģimenēm, kurās ir bērni ar ierobežotu dzīvildzi, bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un organizētājiem, iesaistot brīvprātīgo darba veicējus. Informatīvā semināra – nometnes darbības norise plānota pēc īpaši sagatavotas programmas ar radošajām darbnīcām slimajiem bērniem un viņu brāļiem, māsām, atbalsta grupas vecākiem. Notiks arī seminārs nevalstiskajām organizācijām, kuras sadarbojas ar ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām un paliatīvās aprūpes pakalpojuma organizētājiem.
Projektu „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” (projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/050/032) Biedrība uzsākusi īstenot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2014.gada 2. janvāra līdz 2015.gada 30. jūnijam. Projektu īsteno Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība kopā ar sadarbības partneriem – biedrību „Palīdzības centrs „Spēkavots”” un Baltkrievijas bērnu hospis. Projekta mērķis ir inovatīvu (telemedicīnas tehnoloģiju izmantošana) bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ikvienai ģimenei, kurā ir neizārstējami slims bērns invalīds, veicinot vispārēju ģimenes labklājības izaugsmi, stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta uzsākšanās seminārā uzstāsies projektā iesaistītie speciālisti, tiks sniegta informācija par projektu, plānotajām aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem darbības programmas īstenošanas laikā, kā arī par EEZ finanšu instrumenta atbalstu NVO darbībai. Pirms semināra plkst. 16:00 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības telpās, Rīgā, Vienības gatvē 45 notiks projekta norisei veltīta preses konference.