Reģistrētas “Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas”

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē “Klīnisko vadlīniju datu bāze” 2013. gada 15.maijā reģistrētas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas “Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas”. Klīniskajās vadlīnijās […]

Pateicība

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība izsaka pateicību uzņēmumam “GlaxoSmithKline Latvia”par finansiālu un tehnisku atbalstu jaunās mājas lapas izveidē.

Biedrība pievienojusies NVO un MK memorandam!

2013. gada 1. februārī plkst. 9.30 Ministru kabineta Zaļajā zālē notika jauno NVO pievienošanās NVO un MK sadarbības memorandam, kā arī tikšanās ar Ministru prezidentu V. Dombrovski. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes locekle M.Dīriņa un […]

1 11 12 13