Īstenots EEZ projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana”

Īstenots projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038 ). Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Biedrības darbības programmas mērķis bija Stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes (PA) pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā, sekmējot un paplašinot […]

PIEMIŅAS SVĒTBRĪDIS

Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdis ir ikgadējs Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizēts pasākums, kura laikā, starp Mirušo piemiņas dienu un pirmo Adventi, ģimenes tiekas, lai aizdegtu svecīti savu mūžībā aizgājušo bērnu piemiņai. Mūžībā aizgājušo bērnu […]

INOVATĪVU RISINĀJUMU IEVIEŠANA BĒRNU PALIATĪVAJĀ APRŪPĒ

  Biedrība īstenojusi  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projektu „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” (projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/050/032).  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta […]

Īstenots projekts “Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās”

Noslēgusies projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās” (Projekta numurs 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/131 ) īstenošana. Projekta darbības teritorija: Rīgas plānošanas reģions īstenošanas vieta Rīgā, Vienības gatve 45 un klienta dzīves vietā. Projekta mērķis: nodrošināt […]

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īstenojusi projektu „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana”(projekta numurs 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124) laika posmā no 01.01.-31.12.2012. 92,07% no Projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā […]