Panākumi

 

2012. gadā:
6. janvārī – Zvaigznes dienā, Mazajā ģildē notika Rīgas domes rīkotās akcijas „Labā zvaigzne Rīgā 2012″ apbalvošanas ceremonija, kurā tika apbalvoti cilvēki un organizācijas, kas brīvprātīgi ārpus saviem darba pienākumiem ar darbiem vai vārdiem palīdzējuši līdzcilvēkiem. Pasākumā laureātus apbalvoja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja O. Veidiņa, Izglītības, Kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja E.Aldermane un Rīgas domes Labklājības departamenta direktore I. Švekle. Nominācijā „Atbalsts bērniem” galveno balvu saņēma Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības vadītāja Anda Jansone par īpašu iejūtību, sniedzot smagi slimajiem bērniem medicīnisku un psiholoģisku palīdzību. Saņemot balvu, dr.Anda Jansone pateicās ikvienam akcijas atbalstītājam par augsto darba novērtējumu.

2009.gadā:

2009.gada nogalē Biedrība ir saņēmusi Rīgas Domes Labklājības departamenta pateicības rakstu par ilggadīgu, kvalitatīvu sadarbību un sniegto psihosociālo, medicīnisko un garīgo atbalstu neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm.

2008. gadā:

2009. gadā Fonda Ziedot.lv rīkotajā konkursā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība atzīta par labāko 2008. gada nevalstisko organizāciju.

Konkursa kritēriji nosaka, ka titulu Gada labākā nevalstiskā organizācija saņem tā sabiedriskā labuma organizācija, kura no visiem pretendentiem bijusi labākā visās sekojošajās nominācijās: līdzekļu piesaiste, atpazīstamība, inovācija, ieguldījums reģiona attīstībā. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2008. gada piesaistījusi 116 758 latu, rīkojusi labdarības akcijas, izdevusi izglītojošus materiālus, rīkojusi seminārus un apmācības, kā arī strādājusi gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, sadarbojoties ar valsts, nevalstiskām un privātām struktūrām.