Bērnu paliatīvās aprūpes komanda

Biedrība ir izveidojusi bērnu paliatīvās aprūpes modeli starpdisciplinārai komandai, kuras sastāvā vienoti strādā ārsts, māsa, kapelāns, sociālais darbinieks, psihologs. Latvijā pirmā pilna sastāva bērnu paliatīvas aprūpes starpdisciplinārā komanda ir bāzēta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tā nodrošina gan ambulatoru, gan paliatīvo aprūpi mājās Rīgā un Rīgas reģionā dzīvojošām ģimenēm un konsultācijas ikvienai ģimenei Latvijā. Komandas speciālisti strādā pēc vienotiem komandas darba principiem, diagnosticē, risina un vada katru klīnisko gadījumu (neizārstējami slimais bērns un viņa ģimene), izstrādājot individuālu aprūpes plānu katrai ģimenei. Bērnu paliatīvajā aprūpē liela nozīme ir strādājošo speciālistu profesionalitātei un personīgajai pieredzei darbā ar bērniem un viņu ģimenēm. Nenoliedzama loma ir katra speciālista individuālajām personības īpašībām, lai veidotu pozitīvu saskarsmi ar ģimeni un sniegtu tai nepieciešamo atbalstu krīzes situācijā.