Sadarbības partneri

Bērnu Paliatīvās Aprūpes Biedrības sadarbības partneriBiedrība “Dižvanagi”


Reto slimību biedrība “Caladrius”

Biedrība Krīzes grūtniecības centrs


Bērnu slimnīcas fondsRīgas Dome


Palīdzības centrs ”Spēkavots”

Rīgas Doma baznīca

RSU Labklājības un soc. darba katedra


Klīnisko, sociālo darbinieku asociācija.

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”

Asociācija “Ģimene”

Biedrība “Rehabilitācijas centrs Mēs esam Līdzās”


Biedrība “Aizputes Samarietis”