Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

ESF-ES-logo

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzsākusi īstenot ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” projektu “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124/44).

 

 

Pievienotie dokumenti